PRESSMEDDELANDE. De rödgröna vill förbjuda all reklam med politiska budskap i skånsk kollektivtrafik. Ett olyckligt förslag enligt Alliansen i Region Skåne som menar att politisk debatt ska uppmuntras i en liberal demokrati som Sverige, inte skjutas ifrån oss.

– De rödgröna verkar betrakta politiska budskap som något fult. Jag menar tvärtom att möjligheten att uttrycka sin politiska åsikt är bland det vackraste som finns och något också Skånetrafiken ska bereda plats för, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden. 

Alliansen i Region Skåne vill ändå poängtera att all reklam inte lämpar sig hos en offentlig aktör som Skånetrafiken, av rent etiska skäl. Men istället för att förbjuda all reklam med politiska budskap bör Region Skåne då arbeta fram ett etiskt regelverk för reklam.

– Reklam är ett naturligt inslag i vår vardag. De politiska partierna måste också få möjlighet att föra ut sina budskap och inte särbehandlas. Det är en demokratifråga som uppmuntrar till engagemang hos medborgarna, säger Christer Akej (M) ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Vi måste värna om demokratin och offentligheten. Att då få gå ut med politisk reklam på fordonen inom Skånetrafiken ser jag därför som en naturlig del i denna process, säger Lars Hansson (C) ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Politisk reklam ska självklart fortsatt vara möjligt i skånsk kollektivtrafik, men det är viktigt att vi har en värdegrund med tydliga etiska riktlinjer för den reklam som vi ska tillåta, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Enligt förslaget som presenterats ska även all utvändig reklam på bussar förbjudas, dvs den påklistrade reklamen utanpå bussarna, tillsammans med all reklam för konkurrerande verksamheter. Alliansen menar istället att vi bör sätta krav på hur den utvändiga reklamen ska utformas så att den blir snygg och etisk. Det vore fel att säga nej till intäkter samtidigt som Region Skåne tvingas höja priserna och skjuta på trafiksatsningar.

Cristina Glad (L)
Christer Akej (M)
Lars Hansson (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)