SKÅNEFAKTA. Uppdateringen av Region Skånes miljöprogram blev en av de stora debatterna på regionfullmäktige i tisdags (29/11). När den omskrivs i Kristianstadsbladet (2/12) handlar en av frågorna om delmål 4.2:

”Vid all bidragsgivning samt finansiering av externa verksamheter ska miljökrav utifrån Region Skånes miljömål ställas och följas upp.”

– Detta innebär att alla som får bidrag, även pensionärsorganisationer, ska följa Region Skånes långtgående skall-krav, kommenterade oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) i fullmäktigedebatten. Man kan undra hur uppföljningen ska gå till. Och vad den kostar.

– Den här skrivningen är i enlighet med tidigare miljöprogram, så det är inget nytt, hävdar nu regionrådet Anders Åkesson (MP) i Kb.

Så är det inte.

En skrivning om att alla som får bidrag ska följa Region Skånes miljökrav finns inte med i det miljöprogram som regionfullmäktige antog 2009 och som var tänkt att gälla 2010-2020. Då gällde det upphandling.

Några exempel på vad alla ideella organisationer som får bidrag från Region Skåne nu måste göra:

 • all el till alla fastigheter ska komma från fossilbränslefria energikällor.
 • alla fordon som ägs, hyrs eller används ska drivas med fossilbränslefria drivmedel.
 • miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik ska väljas i alla situationer där det är möjligt.
 • alla medarbetare ska värna om och bidra till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling.

Bland de organisationer som tidigare har fått bidrag återfinns:

 • ABF
 • FC Rosengård
 • Friluftsfrämjandet
 • Helsingborg Arena
 • KFUM
 • Lunds kammarsolisters vänner
 • Länkens kamratförbund
 • Kulturen, Lund
 • PRO Skåne
 • Psoriasisföreningen
 • Regionmuseet, Kristianstad
 • RFSL
 • SPF
 • Skåneidrotten
 • Skånes brukarförening
 • Svalövs kommun
 • Svenska kyrkan

Frågan om hur uppföljning ska ske och vilka sanktionsmöjligheter som finns har lämnats obesvarad.

Jonas Duveborn