sofian620border

KRÖNIKA. Ska primärvården fullt ut kunna fungera som första linjens sjukvård och försörja hela Skåne med vård så måste vi tänka om och tänka nytt. Vi måste våga reformera primärvården och sänka trösklarna så att den kan möta de behov som finns i hela landet.

I det nordöstra hörnet av Skåne finns det sedan en lång tid tillbaka stora svårigheter inom primärvården. Var och varannan vecka kan vi läsa om läkarbrist, om stafettläkare som avlöser varandra och om äldre som inte får tid till sin vårdcentral inom rimlig tid. Detta är ett stort problem för hela det nordöstra hörnet, och speciellt för landsbygden.

Som företrädare för Centerpartiet kan jag inte acceptera att mindre orter som Hästveda eller Lönsboda ständigt ska leva under hotet att vårdcentralen kommer att stängas. Jag kan inte heller acceptera att patienterna får träffa olika läkare varje gång de besöker sin vårdcentral. För många, speciellt de äldre, inom dessa områden så är det ett enormt problem. Ett problem som inte på samma sätt finns i våra städer.

Att träffa samma läkare och sköterska varje gång man besöker en vårdcentral uppskattas av många patienter. Men för att kunna göra det så krävs det att det finns en vårdcentral att gå till. Kraven för att få bedriva en vårdcentral är väldigt högt ställda. I dag är det bara specielistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser för att bli auktoriserad som vårdcentral. Samtidigt finns det en brist på specialistutbildade allmänläkare och sjuksköterskor. Detta leder till att många vårdcentraler på mindre orter inte klarar av bemanningen utan tvingas stänga.

Frågan man automatiskt måste ställa sig då är; hur kan vi lösa situationen så att hela landet kan få tillgång till vård? Vad är det för behov som finns ute i landet? Och slutligen; Vilka krav är rimliga att ställa på en vårdcentral? I min värld är det viktigare att våra medborgare har tillgång till läkare och sjuksköterskor i hela Skåne än att en kravspecifikation ska uppfyllas och att ett system ska upprätthållas till varje pris.

För medborgare handlar det om tryggheten i att veta att där finns en vårdcentral i byn som är bemannad med en läkare och en sjuksköterska. Många gånger är det kompetenser som räcker långt för att man ska kunna få hjälp med sina bekymmer där och då.

För att nå dithän behöver vi snarare skapa fler, inte färre, alternativ till den traditionella vårdcentral som vi har i dag. Centerpartiet vill därför förenkla och skapa förutsättningar som möjliggör för läkare och sjuksköterskor att driva mindre personägda vårdcentraler i hela landet. Anledningen är att just en personägd vårdcentral ofta kan erbjuda en hög kontinuitet för patienten, samt en attraktiv och självständig roll för läkaren och sjuksköterskan.

Förslaget skulle innebära att många som känner oro för att man träffar nya läkare varje dag, i stället kan lista sig hos en läkare på en mindre privatpraktik där man vet att man träffar samma läkare som man känner och uppskattar varje gång man går till vårdcentralen.

Modellen har prövats i Norge, som tidigare hade liknande problem som Sverige. På fem år lyckades man komma tillrätta med en läkarbrist på 850 familjeläkare.

Med ökade möjligheter att driva persondrivna små vårdcentraler, kan antalet fasta läkare i primärvården öka, något Norges vårdreform är exempel på. Det stärker kvalitén, kontinuiteten och ökar tillgänglighet.

Vi kan inte längre finna oss i att landsbygden hela tiden ska stå tillbaka. Vi kan inte heller finna oss i att trösklarna för att starta vårdcentral är så höga att det bromsar utvecklingen. Vi måste reformera systemet, sätta medborgaren i centrum, tänka om och tänka nytt.

Sofia Nilsson (C)