sodertun620border

KRÖNIKA. Det sägs att om man ingår en kompromiss så blir ingen nöjd. Men faktum är att när Kristdemokraterna gjorde upp om ambulanssjukvården med övriga alliansen och Region Skånes rödgröna styre så fick vi ett bra utfall.

I går fattades regionfullmäktige beslut om framtiden för skånsk ambulanssjukvård. Bakgrunden var den motion som vi i Kristdemokraterna lämnade in till regionfullmäktige förra året. Vi krävde en förutsättningslös utvärdering av den skånska ambulanssjukvården, med fokus på kvalitet, rimlig kostnad och personalens önskemål.

Detta stod bjärt i kontrast mot vad som var politiskt mode vid tidpunkten. Socialdemokraterna gick till val på att helt återta ambulanssjukvården i egen regi. Eftersom både Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet höll med fanns det en majoritet i fullmäktige för den här lösningen – trots att det inte fanns något som sa att det skulle göra ambulanssjukvården bättre. Ideologi gick före verklighet.

Vi sa att det fick vara nog med att behandla ambulanssjukvården som en bricka i ett ideologiskt skyttegravskrig. All välfärd kan inte till varje pris vara i antingen privat eller offentlig regi. Att skåningarna ska kunna lita på ambulanssjukvården är viktigare än att vinna ideologiska poänger hos politiska ungdomsförbund och tidningarnas ledarsidor.

Utvärderingen genomfördes och när resultatet kom var ett par saker tydliga:

  1. Ambulanssjukvården i Malmö- och Trelleborgsdistriktet fungerar inte som den ska. Missnöjet är omfattande bland personalen. Det märks inte minst på att personalomsättningen varit stor. Tiden mellan larm och utryckning har inte varit tillräckligt bra. Entreprenören som kör ambulanserna i distriktet har fått betala en halv miljon i vite för avställda bilar. För att regionen skulle kunna styra upp vården ordentligt ansåg vi det nödvändigt att återta ambulanssjukvården i det här distriktet i egen regi.
  2. Det går, till skillnad från vad som ibland hävdats i debatten, inte att säga att offentlig regi är bättre än privat regi eller tvärtom. Idag drivs tre av fyra ambulansdistrikt i Skåne i privat regi. Inom de tre ryms både det som fungerar sämst – Malmö- och Trelleborgsområdet – och det som fungerar bäst – mellersta Skåne (inkl. Lund). Att rasera den goda verksamhet som bedrivs i mellersta Skåne och överta alla ambulanssjukvård i egen regi hade inte varit rimligt.
  3. Hårdare krav måste ställas när man upphandlar ambulanssjukvård av en privat aktör – på samma sätt som det måste ställas hårda krav på den offentliga vården. Även i östra Skåne fanns problem med avställda bilar hos den privata aktör som driver ambulanssjukvården i det distriktet.
  4. Utvärderingen pekar på att blandad driftsform i ambulanssjukvården är bättre än privat eller offentlig över hela Skåne. Bland annat står det skrivet i utvärderingen att ”Blandad driftform ger möjlighet att ta vara på flera av de positiva sidorna både med upphandlad verksamhet och med verksamhet i egen regi, samtidigt som riskerna med de renodlade alternativen kan reduceras.”

Efter att utvärderingen presenterats tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt ansvar och vände bort från idén att all ambulanssjukvård ska drivas i egen regi. Jag måste erkänna att det var modigt, inte minst som man visste att det skulle innebära hård kritik från populistiska politiker i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

S och MP bjöd in alliansen för att göra upp om långsiktiga villkor för ambulanssjukvården och det beslut vi gemensamt fattade igår var i många och mycket i linje med vår inriktning: Ambulanssjukvården i sydväst övergår till egen regi, avtalet med entreprenören i det välfungerande distriktet i mellersta Skåne förlängs och en ny upphandling ska genomföras i östra Skåne. Region Skåne fortsätter driva ambulanserna i nordvästra Skåne

Det viktiga för oss kristdemokrater blir nu att trycka på hårt för att villkoren i den nya upphandlingen (nuvarande avtal går ut 2018) i nordost ska vara hårdare. Det måste bli tydligare att det inte håller att ställa av bilar som behövs vid utryckningar. Med utvärderingens slutsatser som grund ska kraven skärpas när det blir dags för ny upphandling.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne