DEBATT. Under året har den skånska barnsjukvården lamslagits av massuppsägningar. Senast i morgon onsdag måste ett nytt avtal om arbetstidsreglering nås, men förutsättningarna för ett tillfredsställande avtal är svaga. Vi liberaler tror istället Region Skånes personalavtal måste anpassas till de anställdas olika situation och förutsättningar och vill därför undersöka möjligheterna för att fler avdelningar sluter individuella avtal.

Vårdpersonal i Region Skåne berättar om en dysfunktionell arbetsmiljösituation med ständig underbemanning och övertidsarbete. De tvingas ställa upp för varandra utöver vad som kan förväntas av dem.   Medarbetares förutsättningar och preferenser kan ofta skilja sig när det gäller arbetstid. För en medarbetare kan det vara viktigt att få jobba lite mindre natt; för en annan medarbetare kan det vara precis tvärtom.

Många i vården har tappat förtroende för Region Skåne som arbetsgivare och förmågan hos arbetsmarknadens parter att finna lösningar som kan anpassas till de anställdas olika behov.

För att rädda situationen på SUS började chefen för kvinnokliniken tillsammans med avdelningens barnmorskor att skissa på ett förslag som skulle förbättra schemaläggningen och korta arbetstiderna för de som arbetar natt.

Men Region Skåne gav dem kalla handen och hävdade bestämt att endast centrala avtal ska gälla. Så fortsätter personalens frustration att växa, mer värdefull kompetens lämnar vården och vårdenheter hotas av nedläggning i brist på personal.

Hittills har de centrala förhandlingarna om arbetstidsreglering mellan Vårdförbundet och SKL gång på gång kört fast. Mycket talar för att Region Skåne, oavsett om ett nytt avtal trots allt sluts, fortfarande kommer att vara fast i ett stelbent system som inte ser till de anställdas enskilt bästa.

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl, men allt mer pekar på att den inte är anpassad för de utmaningar vi och vår välfärd står inför med vårdenheters olika arbetsbelastning och förutsättningar.

Vi liberaler menar att Region Skåne måste se över sitt avtalssystem och börja leta efter nya lösningar. Alternativet att låta enskilda vårdenheter sluta individuella avtal eller avtal med enskilda grupper, där hänsyn tas till enhetens och personalens situation, är därför ett alternativ värt att undersöka.

Region Skånes vårdpersonal måste känna att deras arbetsgivare lyssnar på dem och att deras engagemang värdesätts. Det är dags att Region Skåne prövar nya vägar framåt. Det är dags för en ny personalpolitik i Region Skåne.

Gilbert Tribo (L)
Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Camilla Mårtensen (L)
Ledamot i personalnämnden

Publicerad i Kvällsposten den 29 november 2016