besokVÅRDA SKÅNE. Sedan socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet tog över styret i Region Skåne har väntetiderna både till första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården ökat. Utan de vårdval som finns i Skåne så hade köerna sannolikt ökat ännu mer. Under de föregående två mandatperioderna så minskade köerna. Det som bidrog till detta var bland annat den nationella kömiljarden, att en kraftsamling i regionen av både politiker och tjänstemän gjordes, införandet av vårdvalen som ökade tillgängligheten inom ett antal områden och alla aktörers fokus på god tillgänglighet.

Sifforna har försämrats sen 2014. I oktober 2014 fick 80 % av de som väntade på operation en tid inom 90 dagar. Oktober 2016 var det endast 72 %.

Därför ställde Ulrika Heindorff (M) följande fråga till hälso- och sjukvårdens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) på dagens regionfullmäktige: ”Tycker du att ni i det rödgröna styret gör tillräckligt för att patienterna skall få vård i tid?”

Svaret som kom var ganska väntat. Anna-Lena Hogerud hänvisade bland annat till att deras förslag på skattehöjning röstades ner, och om S och MP bara fått igenom detta så hade deras tillgänglighetspaket hjälpt till att minska köerna.

– Jag är övertygad om att det är inte där problemet ligger, säger Ulrika Heindorff (M). Det finns 2000 fler anställda inom vården nu än 2014, och större ekonomiska resurser. Ändå ökar väntetiderna. Att då fortfarande prata om att en skattehöjning hade löst många problem, visar bara att socialdemokraterna inte vågar lyfta på alla stenar. Vi måste fortsätta att arbeta förebyggande, och våga testa nya vägar för att komma tillrätta med både väntetiderna och den ekonomiska situationen. Det enda svaret från S är -fortfarande- skattehöjning, avslutar Ulrika Heindorff (M).

 

Camilla Westdahl