VÅRDA SKÅNE. Alliansen i Region Skåne har kompromissat med det rödgröna Styret om att ambulanssjukvården i endast en av regionens fyra delar tas över i egen regi. Tidigare gällde egen regi i en av de fyra delarna och framdeles kommer det alltså att vara två i egen regi och två upphandlade.

Ambulans

Egen drift av ambulanssjukvården var en valfråga för Socialdemokraterna och man tog redan vid maktskiftet ett principbeslut. Uppgörelsen nu innebär att det kommer att finnas jämförelsemöjligheter. Men det främsta skälet att Styret valde att kompromissa var med säkerhet fruktan för stora kostnadsökningar. Om det går som i Västra Götaland kunde kostnaderna bli mycket stora för ett fullständigt återtagande, kanske 240 miljoner. Och 240 miljoner extra är något Region Skåne just nu inte har.

Att Socialdemokraterna nu stod bakom en delvis upphandlad ambulanssjukvård angreps hårt från vänster. Kritiken kom från Vänsterpartiet, men minst lika hetsigt från Sverigedemokraterna. Inläggen från dessa två partier var utomordentligt lika, men de kunde förstås inte enas om ett yrkande.

Kompromissen hade en betryggande majoritet bakom sig från Alliansens fyra partier och Styrets två. Och vann omröstningen.

Peter J Olsson