VÅRDA SKÅNE. Från den 1 december och minst två månader framöver kommer antalet palliativa slutenvårdsplatser att vara halverat i Malmö. Man gör en neddragning från 29 till 15 vårdplatser. Sedan ett år tillbaka har dessutom hela den palliativa avdelningen i Trelleborg varit stängd. Det innebär att antalet vårdplatser inom palliativ vård i Malmö- och Trelleborgsområdet kommer att vara neddragna till mer än hälften. Kristdemokraterna i Region Skåne ser med stor oro på utveckling och lyfter nu frågan till regionfullmäktige.

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, kommer på tisdagens sammanträde att ställa en formell fråga till regionråd Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh och ansvarig för vården i livets slutskede i Skåne.

Per Einarsson (KD)

Per Einarsson (KD)

– Jag kommer att fråga om medborgarna i Malmö- och Trelleborgsområdet kan känna sig trygga med tillgången till palliativ slutenvård när fler än hälften av vårdplatserna är stängda, berättar Per Einarsson.

De rödgröna har i flera månader misslyckats med att återöppna den palliativa vården i Trelleborg.

– Och nu sker en stor nedskärning i Malmö under deras styre. Det är mycket illavarslande. Inom den palliativa vården tas de svårast sjuka om hand. De och deras anhöriga måste kunna känna sig trygga med att vården finns där när man behöver den som mest. Det är en fråga om värdighet, säger Per Einarsson.

Den formella frågan från Per Einarsson (KD) till Maria Nyman Stjärnskog (S) med motivering kan läsas här.

Gustav Lundblad