VÅRDA SKÅNE. Just nu försöker en allt mer ensam regering få igenom sin variant av storregioner. Vad de ska innehålla verkar komma i andra hand. Utredarna i den så kallade indelningskommittén fick inte ens i uppdrag att titta på vilket ansvar större regioner skulle ha. Regeringens linje verkar vara att kartan är viktigare än ansvarsområdena.

När det gäller vården är det tydligt att Sveriges 21 landsting långt ifrån är det mest effektiva eller ändamålsenliga sättet att organisera. Många landsting är alldeles för små för att kunna ge bästa möjliga vård. Dödligheten i många sjukdomar är högre i mindre landsting. Det är därför Kristdemokraterna föreslagit att förstatliga sjukhusvården.

– Landstingen och regionerna har misslyckats med att ge bästa möjliga vård. Det är dags att prova något nytt, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun (KD)

– Vårdcentraler och enklare vård kan fortsätta styras på lägre nivå, men sjukhusvården bör övergå till staten. Regeringen har dock inte visat något som helst intresse av en sådan lösning, säger Birgitta Södertun.

Sedan tidigare har indelningskommittén gjort klart att den planerade sammanslagningen av Skåne och Blekinge inte blir av till 2019, som man först ville. Dessutom ville man riva upp Region Skånes samarbete med andra landsting i södra Sverige.

– Det är bra att man backat. Istället för att pressa på medborgarna en karta borde regeringen fundera på vad regioner och landsting ska syssla med. Man måste ta avstamp i verkligheten, säger Birgitta Södertun.

Kristdemokraternas linje är att sex storregioner är för få och att en sådan indelning av landet innebär att makten kommer för långt ifrån medborgarna. Med tanke på att Skåne har mer än en åttondel av Sveriges befolkning innebär det också att Skåne kan fortsätta vara en egen region, även om mindre landsting slås ihop.

Gustav Lundblad