VÅRDA SKÅNE. På dagens sammanträde (21/11) med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård kommer ackrediteringsvillkoren för vårdgivare inom vårdvalen i Region Skåne att fastställas. Allians för Skåne deltar inte i besluten, men skickar med ett antal protokollsanteckningar.

Kortade uppsägningstider och kortad frist för accepterande av nya villkor innebär försämringar för vårdgivarna. Allians för Skåne hade velat se ett nyetableringsbidrag till nystartade vårdcentraler för att stimulera fler vårdcentraler att öppna och ytterligare öka tillgängligheten för skåningarna. Konkurrensen mellan privata och offentliga vårdgivare är inte likvärdig. Men i stället för att göra något åt detta förstärks obalansen med de nya ackrediteringsvillkoren.

Vårdens resurser måste styras över mot primärvården om Sverige ska klara framtidens utmaningar. Det anser Göran Stiernstedt, regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården – och Allians för Skåne håller med honom.

– Primärvården behöver fortsätta att byggas ut och Allians för Skåne satsade 125 miljoner kronor på primärvården i sin budget för 2017, som tyvärr inte gick igenom. Det är viktigt att den nära vården får rätt förutsättningar och det har den inte för nästkommande år och det återspeglas i ackrediteringsvillkoren, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

– Det här duger inte. Förutsättningarna för de privata vårdgivarna har försämrats tidigare och för nästa år fortsätter försämringarna. Det är riktigt tråkigt att se. Allianspartierna vill se en fortsatt mix av privata, offentliga och idéburna vårdgivare men ackrediteringsvillkoren för nästa år gör det fortsatt svårare för de privata vårdgivarna, fortsätter Torbjörn Ekelund (L).

– Vårdvalen är viktiga för skåningarna. De ger valmöjligheter till både patienter och personal. De stimulerar framväxten av nya arbetssätt och -metoder, säger Liss Böcker Sellgren (C). Med de försämringar som nu föreslås verkar det rödgröna styret vilja skrämma bort alla privata entreprenörer.

– Privata entreprenörer inom vården måste ges rimliga förutsättningar. Förra året minskade ersättningarna i ett antal av vårdvalen och nu kortas uppsägningstiden. Att korta uppsägningstiden från tolv till sex månader är bara en del i deras skrämseltaktik, avslutar Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD).

Jonas Duveborn