sonesson620border

KRÖNIKA. Ekonomin i Region Skåne har förbättrats något. Enligt uppföljningen efter oktober prognosticeras helårsresultatet landa på nästan 90 miljoner kronor, plus.

Detta är dock fortfarande några hundra miljoner kronor sämre än lagd budget, eftersom budgeten är konstruerad för ett överskott som på sikt ska användas till nya nödvändiga investeringar i bland annat upprustning av befintliga, och helt nya, sjukhus.

Med dessa stora investeringskostnader för ögonen är det viktigt att se till att det varje år genereras ett visst överskott i den årliga driftsbudgeten som kan läggas till det egna kapitalet. Förvisso är det billigt att låna just nu, men med avskrivningstider på femtio år kan räntan röra sig en hel del. Därför är det bra om Region Skåne inte behöver låna upp för mer än 50 procent av investeringskostnaderna. Så även om helårsprognosen visar ett litet plus är det viktigt att hålla trycket uppe så att ett överskott på minst 300-400 miljoner kronor kan bli verklighet. Med detta sagt vill jag ändå framhålla att ekonomin nu går i rätt riktning.

Ekonomin visar också att Alliansens uppfattning var rätt, och även Sverigedemokraternas för den delen: Skatten för 2016 behövde inte höjas för att få ihop plus och minus.

Hade Alliansen haft möjlighet att styra under 2016 hade säkert plusresultatet varit ännu högre, men visst beröm vill jag ändå rikta till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) för att han har lyckats komma över ett nollresultat. Det är säkert inte lätt när han har många inom sitt eget parti, men även många i koalitionspartnern Miljöpartiet, som bara vill ösa ut mer pengar på det ena projektet efter det andra.

Ändå är det fortfarande bara en prognos. Och vi vet ju också alla att Alliansen under åren i opposition, sedan hösten 2014, har lagt fram många skarpa effektiviseringsförslag som Styret stöttat eller som vi fått igenom för att SD har valt att stötta dem.

Oppositionen har verkligen uppträtt ansvarsfullt.

Många gånger beter sig oppositionspartier till viss del oansvarigt. Det är lättare att vara populistisk i opposition och försöka ”tjäna” röster genom att säga nej till tuffa åtgärdsplaner som syftar till att få ekonomin i balans. Bland annat agerade ju Socialdemokraterna oansvarigt i opposition under 2006-2014. Inte minst Henrik Fritzon som demonstrerade utanför sjukhuset i Lund när en del i manifestationen var att alla skulle ”spela döda”. Ett sätt att driva oppositionspolitik på som vi aldrig skulle nedlåta oss till.

Moderaterna och Allians för Skåne har valt en annan väg i opposition än den tidigare oppositionen. Vi har valt att driva på för att förslag som är kostnadssänkande tas fram.

Vi vet att vi har stora möjligheter att åter få förtroendet att styra Region Skåne 2018. Då är det också självklart för oss att inte vilja rasera ekonomin, utan att vara konstruktiva och samarbetsorienterade.

Vi försöker också ägna vår tid i opposition till att reflektera kring vad vi kunde gjort annorlunda under den tid vi styrde Region Skåne.

Ibland kunde vi fattat bättre och mer välgrundade beslut. Vi måste bli bättre på att ställa krav på mer genomarbetade beslutsförslag från ledande tjänstemän. Min reflexion är också att tjänstemän i högre utsträckning måste vara ute på kliniker och vårdcentraler för att fånga upp både existerande problem och möjligheter. Region Skåne är en stor organisation med många anställda och inte sällan upplever den enskilde arbetstagaren att det är omöjligt att föra fram idéer till förändring till rätt beslutsnivå. Här ser vi stor skillnad gentemot hur anställda på privatdrivna vårdcentraler eller entreprenadutsatta sjukhus känner. Här måste ledarskapet i offentlig regi förändras. Till exempel skulle det vara väldigt intressant att göra som Läkarförbundet vill, nämligen att låta några offentligt drivna vårdcentraler drivas helt av professionen – det vill säga av vårdcentralens personal.

Några veckor är det kvar av 2016, men att prognosen för helåret är på plus visar att en skattehöjning för innevarande år hade varit helt fel väg att gå. Skåningarnas plånböcker hade blivit tunnare och privatkonsumtionen lite lägre precis som tillväxttakten för Skåne i stort.

Sen känns det heller inte fel att som moderat och borgerlig kunna säga att vi även i opposition har lyckats behålla Sveriges lägsta landstingsskatt.

Allians för Skåne gör skillnad. Varje dag. Året runt.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och oppositionsledare
Region Skåne