VÅRDA SKÅNE. I veckan besökte kristdemokrater från riksdag, region och kommun Simrishamns sjukhus.

Syftet var att få en fördjupad bild av vårdens utmaningar i området och lyssna in verksamhetens syn på läget. Sjukhuset spelar en viktig roll för tryggheten i området och efter besöket konstaterade de närvarande kristdemokraterna att verksamheten överlag fungerar väl, men att flera förbättringsområden och orosmoln finns inför framtiden:

– Avtalet mellan Region Skåne och sjukhuset hade behövt vara mer flexibelt. Idag lämnar avtalet för lite utrymme för innovation och anpassningar till förändringarna i samhället. Exempelvis skulle ungdomsmottagningen behöva ett utökat uppdrag för att möta den tilltagande psykiska ohälsan bland våra unga. Nästa avtal måste därför bli mindre stelbent och mer flexibelt.

– Simrishamns sjukhus skulle kunna nyttjas mer. Exempelvis har man god kapacitet och bra teknik inom röntgen. Väntetiderna är korta, ungefär två veckor, medan röntgen i övriga Skåne har månadslånga väntetider. Genom att använda Simrishamn bättre skulle fler skåningar kunna få vård i tid samtidigt som sjukhuset hade stärkts.

– Kristdemokraterna ser med oro på att regeringen vill försvåra för privata vårdgivare att verka inom välfärden. Alternativa aktörer har en viktig roll att spela, vilket Simrishamn är ett bra exempel på. Regeringens jakt på privata aktörer riskerar att slå mot landsbygden.

– Stärkta kommunikationsmöjligheter behövs såväl inom IT som trafik, bland annat för att underlätta sjukhusets personalförsörjning.

Mattias Svensson