VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter oktober är nu klar. Den visar på en resultatförbättring på en månad med hela 141,8 miljoner kronor. Helårsresultatet förutspås därmed sluta på 87 miljoner kronor.

– Det här visar att man kan få ett plusresultat utan att ta till skattevapnet i tid och otid, kommenterar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Samtidigt är resultatet inte tillräckligt bra.

– Mer åtgärder behövs om Region Skåne ska klara de stora investeringar vi står inför, säger Carl Johan Sonesson. Att hålla budget är bara början.

Det prognosticerade plusresultatet efter oktober kan räknas hem dels tack vare att bidrags- och skatteintäkterna har ökat med 6 procent, eller 330 miljoner kronor, dels då pensionskostnaderna inte blivit så stora utan visar ett överskott på 109 miljoner kronor.

Samtidigt ligger verksamhetens resultat alltjämt på minus: -698 miljoner kronor. Det är ingen stor förändring jämfört med tidigare.

Och sammantaget är resultatet 265 miljoner kronor sämre än budget, trots att överskottet i budgeten för 2016 bara har satts till 1 procent. Nettokostnadsutvecklingen ligger kvar högt, nu på 6,1 procent. Och tillgängligheten till vård blir inte märkbart bättre, trots stora insatser.

Jonas Duveborn