VÄRNA SKÅNE. Arbetsmarknaden i Skåne lider av fortsatta matchningsproblem, skriver Arbetsförmedlingen i den rapport som presenterades i dag (11/11). Jämfört med för ett år sedan var det något fler som i oktober skrev in sig som arbetslösa. Och något färre som fick jobb. Men det allt annat överskuggande är svårigheten för arbetsgivarna att hitta personal med rätt kompetens.

Arbetslösheten i Skåne i oktober 2016. Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten i Skåne i oktober 2016. Källa: Arbetsförmedlingen

Sedan juni i år har arbetslösheten i Skåne minskat. Därmed märks slutligen den trend av i Skåne som har varit tydlig i övriga riket sedan 2013. I oktober fanns det 59 200 arbetslösa i Skåne, vilket motsvarar 9,8 procent av arbetskraften. I riket ligger siffran på 7,6 procent.

Skillnaderna mellan olika delar av Skåne kvarstår. Lägst arbetslöshet har Lomma med 2,7 procent av arbetskraften och högst Landskrona och Malmö med 14,7 respektive 14,8 procent.

Sedan 2009 har ungdomsarbetslösheten gått stadigt neråt. Skåne är i detta avseende nu tillbaka på nivåerna strax före den globala finanskrisen, alltså kring 15 procent. Unga män står fortfarande längst från arbetsmarknaden, på 17,4 procent, vilket ska jämföras med 12,5 för unga kvinnor. Skillnaden förklaras framför allt av att fler kvinnor än män studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar.

I riket ligger andelen arbetslösa mellan 18 och 24 år på 11,6 procent. Även i denna kategori ligger Lomma bäst till med 5,1 procents ungdomsarbetslöshet, medan Östra Göinge med 26,6 procent och Bromölla med 20,8 procent intar bottenplaceringarna.

Jonas Duveborn