SKÅNEFAKTA. Sverigedemokraterna i Region Skåne är inte som Sverigedemokraterna i riksdagen. Här förordar de förluster i välfärden, och vill till exempel att alla ambulanser ska köras av regionens egen personal. Därför ogillar de också den uppgörelse som Alliansen har gjort med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att två av Skånes fyra ambulansdistrikt fortsatt ska skötas av externa entreprenörer.

– De (privata entreprenörer) kör med gamla ambulanser som inte klarar att ta hand om de kraftigaste av patienterna. Det har hänt att de fått anlita djurambulans för att lösa transporten, säger Åsa Erlandsson (SD)  i Kristianstadsbladet (10/11).

Så är det inte.

Det finns ingen koppling mellan åldern på ambulansbilarna och möjligheten att köra tunga patienter. Ingen ambulans i Skåne, oavsett vem som kör den, klarar av att transportera de kraftigaste patienterna, de som väger 250 kg eller mer. Då detta blir aktuellt anlitas i stället externa transportbilar.

Och det har – enligt Håkan Kerrén som är ambulanschef i Helsingborg – vid ett känt tillfälle hänt att denna externa transport var en djurambulans. Och det borde han veta, för det var i Helsingborg det hände, alltså i det distrikt som drivs i Region Skånes egen regi.

Jonas Duveborn