DEBATT. För partierna på främst vänsterkanten är höjd skatt lösningen på allt. Senast såg vi detta då budgeten för 2017 fastställdes i kommunfullmäktige i Simrishamn. Feministiskt initiativ (F! ) yrkade där höjd kommunal skatt med 60 öre.

En höjd kommunalskatt drabbar alla, både låg- och höginkomsttagare, då den är proportionell.

60 öre höjd skatt innebär för en familj med medelinkomst runt 280 kronor högre skatt varje månad eller på ett år nästan 3 500 kronor. Detta framställs då som något marginellt.

Dock så är inte Fi ensamma om att vilja höja skatten utan Gudrun Schymans forna parti VPK numera Vänsterpartiet föreslog samma i Region Skåne, höjd skatt med 60 öre. Då handlar det plötsligt om nästan 7 000 kronor i höjd skatt för en familj med medelinkomst.

Till detta kommer att regeringen gjort det dyrare för våra invånare genom sänkta avdrag för rot och rut, och höjda drivmedels- och energiskatter.

Nu diskuteras även en kilometerskatt för transporter, avfallsförbränningsskatt och flygskatt. Allt som ytterst kommer drabba vanliga medborgare.

Skattehöjarna målar upp sig som de goda som vill allt gott för de nya skattemedlen och som om det är någon annan som ska betala. Det tycks råda någon form av annanism. Dock är det ju ytterst kommuninvånarna som får stå för notan.

Sverige är ett av de länder i välden som har högst skattetryck och vi har stundtals varit uppe i ett skattetryck på över 50 procent. Under Alliansregeringens tid sänktes detta men den rödgröna regeringen är nu på väg att åter höja skattenivån i vårt land.

Högre skatter ger inte med automatik bättre välfärd. Det finns många länder med lägre skatter än i Sverige som kan erbjuda en bättre välfärd och en sjukvård med både högre kvalité och bättre tillgänglighet.

Höga skatter hämmar tillväxt. Det gör att benägenhet att jobba mer minskar. Friheten för individen minskar. Det gör också att folks möjligheter till egen konsumtion minskar och som då i sin tur minskar efterfrågan på olika varor och tjänster.

Produktion av varor och tjänster skapar nya arbetstillfällen som i sin tur ger både sysselsättning och skatteintäkter till samhället.

Under Alliansregeringens tid sänktes skatterna för både enskilda och företag. Trots detta så ökade de totala skatteintäkterna till samhället.

Trots sänkta skatter så ökade också det totala antalet sysselsatta i vårt land under Alliansens tid. Detta visar att höjda skatter inte med automatik ger mer resurser och bättre välfärd.

Christer Akej (M)
Simrishamn

Artikeln har också publicerats i Ystads Allehanda (10/11).