Maria Malmer Stenergard 620

KRÖNIKA. Nu har folket sagt sitt i det amerikanska valet. Deras nya president heter Donald Trump. När vallokalerna stängde i natt sattes punkt för en valrörelse som upplevts ha pågått i en evighet. Mediabevakningen och alla skandaler som uppstått under tiden har naturligtvis bidragit till detta. Och skandalerna har varit många.

Trump, som inte längre får använda sociala medier. Clinton och mailservrarna. Trumps uttalanden om och agerande mot kvinnor. För att nämna några.

Jag reste runt i USA i förra veckan och samtalade med många oroade väljare. Efter den veckan, där mycket tid tillbringades i de båda ”swingstaterna” Florida och North Carolina, kan jag inte säga att jag är förvånad över valresultatet. Många bad om ursäkt för sin valrörelse och sade saker som ”You must think that we are crazy”. Med sådana känslor är det svårt att förutse utgången. De vacklade inför sitt val och tenderade att snarare vilja rösta bort en kandidat än för den andra. Entusiasmen inför Trump var begränsad, men uppgivenheten inför det politiska etablissemanget var enorm. Och Hillary Clinton anses vara personifieringen av det politiska etablissemanget.

Det är naturligtvis olyckligt. Västvärldens supermakt borde kunna prestera två superkandidater. Det behöver vi. Vi behöver ett USA som går i främsta ledet för frihandel, öppenhet, säkerhet och stabilitet. Trump har marknadsfört något annat. Han har påstått sig vilja resa murar mot omvärlden. Han har gång på gång uttalat sig kränkande om minoriteter och kvinnor. Han har hotat med att USA under hans ledning inte nödvändigtvis kommer att hjälpa till om något Nato-land blir indraget i konflikt, trots att det följer av medlemskapet. I öst jublar Putin som inofficiellt satsat stort på påverkanskampanjer för att gynna Trump. Clinton, å andra sidan, har aldrig varit någon självklar förespråkare av frihandelsavtal. Det får vi inte glömma bort.

Det blåser protektionistiska vindar över hela världen och etablissemanget ifrågasätts allt mer. Det är vår skyldighet att ta det på allvar. Vi måste alltid stå på barrikaderna för öppenhet och frihet, men vi måste samtidigt ta människors oro på allvar.

Sverige är ett litet omvärldsberoende land. För Skåne gäller det i allra högsta grad, inte minst med vår strategiska placering i Europa och Östersjön. Säkerheten i Östersjön är vår fråga. Handel och ökad integration över Öresund, inom Europa och över hela världen är vår framgångssaga. Så måste vi fortsätta. Ja till jobb och nej till hinder, för ett bättre Skåne och Sverige.

Nu har amerikanska folket sagt sitt. Det var inte vårt val att göra, men det påverkar oss mycket. Det är vår skyldighet att göra det bästa av det. Vi är små men vi ska göra vad vi kan för att behålla en god relation till USA och verka för goda relationer mellan USA och Europa. Oavsett vilken president som sitter i Ovala rummet.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus
skattepolitisk talesperson