DEBATT. När vården förändras på grund av digitaliseringen måste politiken leda vägen. Tyvärr gör inte det rödgröna styret i Region Skåne det.

Förändringens tid är här. Förutsättningarna inom hälso- och sjukvården ändras snabbt. Vi behöver som politiker ge rätt förutsättningar för förändring. Vi har den demografiska utvecklingen att förhålla oss till och den tekniska utvecklingen och nya innovativa lösningar. Det ställer krav på oss politiker men öppnar också upp för fantastiska möjligheter.

Allians för Skåne tror att patienten själv kommer att ta en allt större del i sin hälso- och sjukvård framöver. Små projekt pågår i Skåne och Sverige men här finns stor outnyttjad potential. Detta kan innefatta allt från självtestning och medicinering till rehabilitering. Vi måste tro på egenmakten, att patienten vill och kan.

Allians för Skåne la nyligen fram sitt budgetförslag för 2017. I i den gör vi en tydlig satsning på e-hälsa med 240 miljoner kronor. Det kommer i förlängning av den e-hälsostrategi som fullmäktige beslutade om i år efter förslag från Centerpartiet och press från Moderaterna och övriga Alliansen. Alliansen har även lyckats få igenom en rad mindre satsningar på digitala lösningar för patientens bästa under året.

Moderaterna och Centerpartiet har drivit på för att få en modern vård som finns tillgänglig för patienterna på patienternas villkor. I början av sommaren fattades till exempel ett beslut som gagnar de skånska patienterna. I bred enighet röstade vi, efter initiativ från Centerpartiet, igenom en motion i regionfullmäktige om att förbättra möjligheterna till egenvård och självtestning vid en viss typ av blodförtunnande behandling. En betydande utveckling sker inom den blodförtunnande behandlingen, men under lång tid framöver kommer en stor grupp patienter att behöva fortsätta använda sådana blodförtunnande behandlingar som kräver regelbundna kontroller och anpassningar av dosen.

Tack vare beslutet som Alliansen varit med och drivit igenom slipper snart den som vill att testa blodets koagulationsvärden på sjukhus eller vårdcentraler, utan kan i stället enkelt testa sig själva hemma precis på liknande sätt som diabetespatienter har möjlighet att göra sedan många år.

Den som själv någon gång har varit tvungen att regelbundet besöka sjukvården inser hur mycket den återvunna friheten kan betyda för den enskilda patienten.

Beslutet som togs i somras var bra och viktigt, nu måste det också förverkligas. Budgetmedel ska avsättas redan nästa år och det är hög tid att påbörja förberedelsearbetet för att säkerställa att en lång väntan är över för de patienter som detta berör. Redan i dag finns motiverad personal i sjukvården som arbetar med att hjälpa vissa patienter att lära sig den nya tekniken. Vi måste nu säkerställa att denna personal har de resurser som krävs för att göra samma jobb för fler patienter.

Det är glädjande att beslut om framtidens sjukvård tas i bred politisk enighet. Samtidigt gjorde det rödgröna styret i regionen sig ingen brådska med att se till att beslutet fattades. Bara den politiska behandlingen av motionen tog över ett år. Det vittnar om Socialdemokraternas och Miljöpartiets bristande engagemang för att skapa en sjukvård som sätter patienten och inte systemen först.

Väntan för patienterna som vill ha tillgång till snabbare och bättre vård genom egenvård och självtest är redan påtaglig och det finns ingen anledning att låta dem vänta längre än nödvändigt. Framtiden är redan här, förändringens tid är här, digitaliseringens tid är här och nu! Kan vi våga hoppas på att Region Skånes rödgröna styre också snart är med?

Ulrika Heindorff (M)
ledamot i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige

Niels Paarup-Petersen (C)
ledamot i sjukvårdsnämnd Sus och regionfullmäktige
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (9/11).