VÅRDA SKÅNE. Region Skåne är sämst i landet på att hålla i pengarna i hälso- och sjukvården. Det framgår av en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

Sammanställningen visar att det samlade överskottet för hela landstingssektorn för 2016 beräknas bli 968 miljoner kronor.

Källa: SKL

Källa: SKL

– Det här är ett lite bättre resultat än väntat, vilket beror på att landstingen har lyckats hålla tillbaka kostnadsökningstakten, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL till Dagens Medicin.

Region Skåne har det kärvare. Samtidigt som Västra Götaland har förbättrat sitt resultat med en miljard kronor bara från från mars till augusti, faller ekonomin i Region Skåne fritt. Ökningstrakten för nettokostnadsutvecklingen ligger kvar på anmärkningsvärt höga 6,6 procent.

Av tabellen härintill framgår exakt hur illa ställt det är i Skåne. Det bör framhållas att underskottet för Stockholms läns landsting, som är noteras för det näst största underskottet, helt och hållet är knutet till omställningskostnader på 1 139 miljoner kronor för Nya Karolinska. Om dessa räknas bort får Stockholm ett överskott.

Jonas Duveborn