ulf-nilsson-l
KRÖNIKA. För några dagar sedan kom beskedet att en fristående grundskola i Hjärup ansöker om konkurs. Självklart är det olyckligt för drabbade grundskoleelever och deras föräldrar. Hemkommunen har ju skyldighet att ta emot alla eleverna, men för barn och föräldrar är det naturligtvis tråkigt att mot sin vilja behöva byta skola.
Nu inträffar trots allt sådana här konkurser sällan och de får självklart vägas mot de stora fördelarna med fritt skolval och mångfald av pedagogiska idéer och projekt. Därför är det numera inte många i Sverige som föreslår ett totalförbud mot friskolor.
Inte ens vänsterpartisterna talar numera om totalförbud, men de hävdar i stället att friskolorna ska ha vinstförbud. Med en otrolig uthållighet lyckas Jonas Sjöstedt och andra från V i alla debatter upprepa att stopp för vinster i välfärden är den viktigaste politiska välfärdsreformen.
Ofta sägs det att Sverige är det enda landet i världen, där skolor får göra vinst på skattepengar. Mindre ofta sägs det att Sverige är det enda landet i världen där elever kostnadsfritt kan välja godkända, fristående skolor.
Precis som Sofia Nilsson (C) skrev här på Opposition Skåne i förra veckan, är det välfärdstjänsternas kvalitet som ska utvärderas, inte eventuell vinstnivå.
Skolan är enligt min uppfattning samhällets starkaste verktyg för att ge alla människor likvärdiga livschanser. Därför var det bra att Alliansen skrev in tydligare mål i läroplanerna och skärpte kraven på uppföljning med bland annat obligatoriska nationella prov.
I den statliga Friskoleutredningen, som Lars Leijonborg ledde, var man också över blockgränsen överens om att föreslå skärpta krav på friskolorna i samband med tillståndsgivningen. Det handlade bland annat om att granska ägarnas långsiktighet och seriositet – dET vill säga bort med riskkapitalisterna. Men det handlade inte om något vinstförbud.
Nu kommer Ilmar Reepalus välfärdsutredning, som bland annat behandlar frågan om vinst i välfärden. Därefter ska regeringen framöver lägga förslag om nya regler för välfärdstjänster. Det ska bli spännande att se om Socialdemokraterna ger efter för Vänsterpartiet. Hur det blir har stor betydelse för många elevers framtid, men det kan också bli ett mått på vilket inflytande Stefan Löfven vill ge Vänsterpartiet.
Ulf Nilsson (L)