sofian620border

KRÖNIKA. Ilmar Reepalu (S) har fått i uppdrag av regeringen att leda en välfärdsutredning. Utredningen ska ta fram förslag på ett nytt regelverk för den ”offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster”.

Utredningen ska presenteras på tisdag (8/11). Men det som hittills har framkommit genom de uttalanden som har gjorts oroar mig djupt. Skulle Reepalus förslag till reglering bli verklighet skulle det i praktiken innebära ett förstatligande av välfärdssektorn, vilket allvarligt skulle skada Sverige, dess tillväxt och allas vårt välstånd.

Vinstdebatten slår direkt mot de tusentals seriösa och ambitiösa vårdgivare som varje dag bidrar till en bättre välfärd och vardag för en stor mängd patienter, brukare och assistansberättigade.
Under många år har vi arbetat hårt för att skapa valfrihet inom välfärdssektorn. Mottagningar, vårdcentraler, sjukhus och assistansbolag har kunnat starta och utveckla sina företag tack vare att vi har öppnat upp välfärdssektorn och gjort det möjligt för företag att vara med och bidra till att utveckla allas vår gemensamma välfärd. Tack vare valfriheten kan tusentals sjuksköterskor och undersköterskor idag välja en annan arbetsgivare om de inte är nöjda med sin nuvarande. Tack vare valfriheten kan patienter och brukare välja den utförare eller den vårdgivare som de anser passar dem bäst. Allt detta riskerar att försvinna om ett vinstförbud eller en vinstbegränsning införs.
Reepalu och den rödgröna sidan stöttar sig i sin iver att begränsa vinster i välfärden, mot att hänvisa till att det idag finns en opinion i samhället som talar för ett vinstförbud. Ibland talas det om så höga siffror som att åtta av tio svenskar är för ett förbud mot vinstutdelning. Detta i sig är ett tecken på att det finns en stark misstro mot privata alternativ, det ska erkännas och signalerna ska tas på allvar. Oseriösa företag inom välfärdssektorn måste bort! Allmänheten är rädd för att vinster leder till dålig kvalité, en rädsla och en misstro som den rödgröna sidan eldar på genom sin destruktiva vinstdebatt. Istället för att verkligen prata om det opinionen är rädd för; dålig kvalité i välfärden, så väljer man att fokusera på vinsterna och utmåla dem som roten till all dålig kvalité inom vård och omsorg. Men sanningen är att vi har väldigt mycket offentligt driven vård och omsorg som inte gör någon vinst men som inte kan uppbringa en hög kvalité ändå. Jag tror att välfärden skulle drabbas av en ännu större misstro om människor upptäckte att bristerna i välfärden fanns kvar även när vårdens aktiebolag är borta. Och att det inte längre var möjligt att välja bort det bristfälliga alternativet. Det är dit Reepalus resonemang riskerar att föra oss.

Svaret på välfärdens utmaningar består således inte i vinstbegränsningar. Nej, svaret ligger i bättre kontroll, kvalitetsmätning och kvalitetsredovisning av alla utförare. Dålig kvalitet ska få konsekvenser för såväl offentliga som privata utförare.

Regeringen borde istället fokusera på att skapa långsiktiga spelregler för välfärdsföretag med fokus på ökad kvalité och valfrihet. Det är dithän vi måste styra diskussionen!
Det vore bra både för välfärdsföretagen och för alla som nyttjar både privat och offentligt producerad välfärd.

Sofia Nilsson (C)