VÄRNA SKÅNE. Föreningen Grävande journalister delar sedan ett par år tillbaka ut priset ”Årets rullgardin”. Det går till en kommun, region eller myndighet som motarbetar insyn. Eller som föreningens ordförande Terje Carlsson säger till tidningen Journalisten.

– Det myglas, slarvas och fuskas en hel del hos våra kommuner, myndigheter och andra verksamheter. Journalister som vill gå till botten med olika turer kring upphandlingar och beslut, möts alltför ofta av obstruerande tjänstemän och sekretess.

2015 fick Hässleholms kommun priset, med motiveringen.

”Under 2014 har Hässleholms lokala makthavare ansträngt sig för att tysta den granskande journalistiken. Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar.

Ledande politiker har kallat grävande journalister för ’en destruktiv kraft’, detta efter att granskningar sparat åtskilliga miljoner kronor åt Hässleholms invånare genom att avslöja planerade jätteinvesteringar och kommunala glädjekalkyler.

Raderade mejl, informella påtryckningar och utpekande av journalister – Hässleholms makthavare har agerat på olika sätt för att försvåra transparens och öppenhet.”

Och i våras förärades Sjöfartsverket den föga smickrande uppmärksamheten för myndighetens agerande vid Uppdrag gransknings avslöjande om turerna kring inköp av räddningshelikoptrar. Motiveringen löd:

”Under 2015 har Sjöfartsverket visat prov på ihärdigt och mångsidigt motstånd mot granskning. Myndigheten har i strid med gällande lagar och regler försvårat allmänhetens insyn genom att både ljuga om och hemlighålla avgörande uppgifter, dokument och händelser.

Vidare har Sjöfartsverket förnekat existensen av dokument som visade sig finnas, man har använt sig av privata mejladresser och hotmailadresser i kontakter med företag och regeringen, och utan att diarieföra dessa. För att ytterligare försvåra och ifrågasätta journalisternas arbete använde verket 1.3 miljoner kronor på arvoden till PR-konsulter, medierådgivare och jurister.”

”Det öppna Skåne”, som ju dessutom är namnet på Skånes utvecklingsstrategi, borde vara resistent mot alla mörkläggningsförsök. Men den som vill nominera en kandidat kan göra det här.

Jonas Duveborn