sodertun620border

KRÖNIKA. I förra veckan klubbades det rödgröna styrets budget igenom i Region Skåne. Tyvärr innebär det att decenniets viktigaste reform av den skånska sjukvården riskerar gå om intet – avtalet om vården av de mest sjuka med Skånes kommuner.

Idag har de mest sjuka patienterna, främst äldre som ofta åker in och ut i olika delar av vården, alldeles för många olika vårdkontakter. Det finns ingen som tar ett sammanhållet ansvar för vården och patienterna hamnar ofta mellan stolarna i gränsen mellan kommunal hemsjukvård och Region Skånes sjukvård. Det är ovärdigt.

Det är därför det nyligen undertecknade sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne om en mer sammanhållen vård för Skånes mest sjuka patienter, är 2010-talets viktigaste sjukvårdsreform.

Region Skånes vårdcentraler ska bistå den kommunala sjukvården med kvalificerat läkarstöd. Vårdpersonalen i kommun och region ska samverka runt den sjuke och tillsammans se till att vården blir den bästa möjliga. Det är en lösning på problematiken. Tiotusentals äldre skåningar kommer att få en mycket mer värdig tillvaro.

Men: Det rödgröna styrets budget riktar inte pengar till att genomföra reformen. Nu slår professionen larm.

Företrädare för vårdcentraler säger att man inte kommer att kunna genomföra sin del av avtalet på grund av underfinansieringen (jag har tidigare kommenterat det här: Decenniets sjukvårdsreform riskeras). Budgeten riskerar hela reformen.

Vi i alliansen föreslog i vår gemensamma budget att tillföra vårdcentralerna 125 miljoner, bland annat för att kunna genomföra avtalet – men vi fick nej.

Nu är inte allting negativt. På fredag tar vi, i enighet över blockgränsen, beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden om att starta en ny upphandling av läkarbilar för akuta hembesök. Det ska utredas om det här ska kunna kompletteras med den typen av läkarstöd som är en del av sjukvårdsavtalet.

Faktum kvarstår dock att helhetsbilden inte är bra. Resurser fattas för att decenniets viktigaste sjukvårdsreform ska bli verklighet.

En tjugondel av den äldre befolkningen är kroniskt sjuka. Sjukvården har tidigare inte gjort tillräckligt för att de ska behandlas värdigt. Avtalet med kommunerna är tänkt att råda bot på detta. Styret måste nu se till att det genomförs och gör skillnad i verkligheten för de mest sjuka.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne