DEBATT. I dag har Region Skåne fem operationsrobotar i Malmö, Lund och Helsingborg med primära användningsområden inom kirurgi, gynekologi och urologi. Centerpartiet i Region Skåne har under lång tid drivit att CSK i Kristianstad ska få en av dessa och det var också på Allianspartierna initiativ som sjukvårdsnämnd Kryh gav förvaltningschefen uppdraget att utreda möjligheterna att införskaffa en operationsrobot till sjukhuset. Operationsroboten var självklart också med i Alliansens budgetförslag.

Trots detta så meddelade Kryhs ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) från förra veckans fullmäktiges talarstol direkt efter beskedet att styrets föreslagna skattehöjning röstats ner att en operationsrobot inte överhuvud taget är en förstaprioritet. Att man från styrets håll helt saknar förmåga att prioritera en sådan här viktig åtgärd, som dessutom i förhållande till de vinster den medför i form av kvalitet och kortare operationsköer i Kryhs budget på nästan 3.4 miljarder är chockerande. Att man dessutom gör det direkt efter att man blivit nerröstad i skattefrågan är anmärkningsvärt och drabbar vårdtagarna hårt.

Kort sagt finner vi detta oacceptabelt, styret måste kunna säkra och utveckla vården även i nordost och dessutom se till att rekryteringen av läkare hålls uppe genom att CSK kan erbjuda attraktiva arbetstillfällen. Centerpartiet kommer därför att fortsätta att vara tuffa i vårt arbete för att CSK får en operationsrobot för vi vet att nyckeln till en närodlad skånsk vård ligger i att alla ska ges rätt till den bästa vården, oavsett var i regionen man bor.

Lars-Göran Wiberg (C)
regionfullmäktigeledamot, Hässleholm

Ingrid Karlsson (C)
ersättare regionfullmäktige, Kristianstad