VÅRDA SKÅNE. Vårdföretagarna, som är en del av Almega, publicerade nyligen en rapport om vårdvalet för primärvård i Sverige. Region Skåne har haft vårdval inom primärvård sedan 2009, då den skånska modellen Hälsovalet infördes.

Vårdval med förhinderSom Opposition Skåne tidigare rapporterat klarar inte den offentligt drivna primärvården i Skåne av att hålla sin ekonomi. Nu har Vårdföretagarna i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) presenterat sina slutsatser och ställer tre frågor till ordföranden:

  1. Är den skånska primärvården underfinansierad? Finns det behov av att stärka resurserna i vårdvalet i primärvården?
  2. Delar ni vår uppfattning att underskotten i den regiondrivna primärvården snedvrider villkoren i förhållande till de privata vårdcentralerna i Region Skåne?
  3. Hur ser ni på Vårdföretagarnas fyra rekommendationer för långsiktigt hållbara vårdval? Vilka åtgärder avser ni vidta för att säkra lika villkor för vårdcentralerna, oavsett regi, att ge god vård till sina patienter?

Johan Folin