birte-c-jpg

KRÖNIKA. Skåne har alla möjligheter att bli ledande i Nordeuropa inom livsmedelsproduktion men då måste producenterna stöttas, så att de kan utvecklas. Den absoluta merparten av svensk livsmedelsproduktion, forskning och utveckling är placerad här i Skåne, tillsammans med 10 000 jordbruksföretag och mer än 500 livsmedelsproducerande företag. Därtill har vi en högklassig öl- och vinproduktion som med självklarhet har gjort matlandet Skåne till mat och dryckeslandet Skåne.

Som centerpartist är jag övertygad om att med de här förutsättningarna kan Skåne bli Nordeuropaledande men då måste vi också både förvalta och stötta producenterna så att fler företag kan utvecklas och växa, besöksnäringen frodas och fler viktiga jobb skapas. För allt börjar i jorden – de skånska råvarorna håller en så hög kvalitet just tack vare duktiga och högklassiga producenter. Men för att dessa ska kunna sätta högkvalitativ mat och dryck på våra bord är det avgörande att de inte hindras av onödiga regler och pålagor. Vi måste minska regelkrånglet för företagarna, göra det lättare att anställa och göra Skåne till ett pilotlän för gårdsförsäljning av öl- och vin. Dessutom vill vi att Region Skåne gör fler och delade upphandlingar så att fler mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera.

Vi vet att de företag som jobbar med mat och dryck är avgörande för både landsbygden och städerna, för att säkra tillväxt och utveckling och för att både närodlade och ekologiska råvaror ska finnas tillgängliga. Därför kommer jag att fortsätta arbeta för att underlätta vardagen för våra företagare och anställda som varje dag bygger mat- och dryckeslandet Skåne.

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Region Skåne