VÄRNA SKÅNE. I fredags (21/10) presenterade revisionen i Region Skåne en granskning av effektivitet och produktivitet i den skånska hälso- och sjukvården. Rapporten rymmer en hel del intressanta skrivningar inte minst om det rödgröna Styrets ständiga klagan om att ”om de bara hade fått höja skatten”.

I granskningen har det framkommit ett flertal uttalanden om att sjukvården är underfinansierad. Dessa signaler riskerar att leda till en förväntan hos verksamheterna att nya pengar kommer och därmed riskerar drivkrafterna till förbättringar att avta påtagligt.

Hur det kommer att låta framöver när Styret i budgetdebatten i dag går fram med en Plan B står skrivit i stjärnorna. På direkt fråga från Carl Johan Sonesson (M) till Henrik Fritzon (S) sade han dock:

– Ja, jag tror på budget B.

Jonas Duveborn