sonesson620border

KRÖNIKA. Så är det nu en del frågetecken som rätats ut vad gäller diskussionen om finansieringen av höghastighetståg i Sverige. Regeringen har haft sin storslagna pressträff om infrastrukturpropositionen och vi har hunnit analysera föreslagen proposition på området.

Moderaterna har ju här i Skåne – under lång tid – sagt att om höghastighetsbana sträckan Malmö-Stockholm ska byggas är det viktigt att det sker med andra infrastrukturpengar än de som så väl behöver gå till södra Sverige till andra betydligt mer nödvändiga infrastruktursatsningar. Trots allt är det viktigare att infrastrukturen stödjer arbetsmarknaden i och runt Skåne. Att Skånes 33 kommuner men också övriga kommuner i Sydsverige knyts tätare samman är betydligt viktigare ur tillväxtsynpunkt än att kunna ta tåget från Malmö till Stockholm år 2035 på cirka tre timmar.

Dessutom tror jag inte att Miljöpartiets verkliga bevekelsegrund för att bygga snabbspår mellan de tre större städerna är ökad tillväxt utan det handlar sannolikt mer om att flyget ska konkurreras ut. Ett flyg som blir mer och mer miljömässigt. Ett flyg som sannolikt tar oss från Sturup till Bromma år 2035 på 40 minuter i stället för runt en timme. Men när höghastighetstågen är på plats år 2035 är säkert planen från vänsterhåll att återigen kräva att Bromma flygplats ska stängas med argumentet: ”Nu har vi höghastighetstågen, så då behövs ju inte flygplatsen.”

När vi moderater i Skåne förde fram att dessa höghastighetsbanor riskerar att tränga undan andra nödvändiga infrastruktursatsningar, fick vi ofta tillbaka som svar att ”nejdå, det kommer att bli särskild lånefinansiering för detta”. Budskapet upprepades länge från olika håll på nationell nivå, inte minst statens förhandlare för Sverigeförhandlingen, rekommenderade att höghastighetsprojektet ska lånefinansieras just för att satsningen inte ska ta av det årliga anslaget för infrastruktur.

Men nu vet vi att det inte är så regeringen tänker, utan finansiering ska alltså ske i konkurrens med andra viktiga satsningar. Ingen särskild lånefinansiering utan löpande betalning över de årliga anslagen. Det betyder i praktiken att många andra viktiga satsningar på infrastruktur, både upprustning och underhåll av befintligt järnvägsnät men också vägunderhåll och breddande av motorvägar, hotas. Jag välkomnar därför att Moderaterna nationellt nu har tagit tydlig ställning mot höghastighetsprojekten.

Om frågetecknet kring höghastighetsbanornas finansiering har rätats ut så har emellertid tidpunkten för när höghastighetsbanorna ska stå klara suddats ut. Helt.

Tidigare var det tal om år 2035. Nu finns det inget slutdatum längre.

Ingen särskilt finansiering för projektet och inget slutdatum. Hmm, det låter nästan som om Miljöpartiet har dragit en ny nitlott i Socialdemokraternas tombola?

Men kanske är en regeringskris därmed avvärjd. Socialdemokraterna som nog är rätt glada (i alla fall en hel del) att Moderaterna nationellt sagt nej till projektet, kan nu säga till Miljöpartiet att det saknas brett stöd över blockgränsen för satsningen och därmed kan ett bestämt årtal för när allt ska vara klart inte sättas ut.

Hade Socialdemokraterna sagt nej till höghastighetsbanorna hade antagligen Miljöpartiet lämnat regeringen. Fler tunga nederlag orkar nog inte partiet ta i regeringsställning.

Nu blev det inget nej till höghastighetsbanorna från regeringens sida. Det blev bara nej till särskild finansiering och nej till en bestämd tidpunkt för när allt ska vara klart. Med andra ord, ingen vet exakt vad som sker, men alla vet, att regeringen följer sitt vanliga mönster på den punkten.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare i Region Skåne
2:e vice ordförande i regionstyrelsen