VÅRDA SKÅNE. I dag har utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2016 delats ut. Skånes bästa vårdcentral är en årlig utmärkelse som tidigare hette Glasäpplet. Det bedömningskriterium som väger tyngst för utmärkelsen är patientomdömen i den nationella patientenkäten samt vårdcentralens kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. Ärenden till Patientnämnden och IVO vägs också in i bedömningen. Vinnaren av priset blev Östra Läkargruppen i Kristianstad som ingår i Praktikertjänst AB.blodprov blod provtagning

Vårdcentralen har jobbat mycket med patienten i fokus och att lösa patientens problem i samverkan mellan personalgrupperna. Kontinuitet, god kvalitet, tillgänglighet, god stämning på arbetsplatsen och ett kontinuerligt förbättringsarbete är grunden i vårdcentralens arbete.

– Priset visar att det är de privat drivna vårdcentralerna som ligger i framkant och har de mest nöjda patienterna. Resultatet av den senaste patientenkäten visar också att alla de tio vårdcentraler som ligger i topp i Skåne när det gäller patientens helhetsintryck drivs av privata entreprenörer, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Professor Anders Anell rapport ”Översyn av primärvårdens utveckling efter införandet av Hälsoval Skåne” som presenterades i våras visar att skåningarna har fått betydligt fler vårdcentraler att gå till och att allt fler listar sig på privata vårdcentraler. Samtidigt tycker patienterna att det har blivit lättare att få kontakt med sin vårdcentral på telefon och läkarna upplever att deras patienter kan få en tid samma, eller nästa dag.

– Om förslagen i Ilmar Reepalus utredning blir verklighet kommer det bli svårare för många av de privata vårdcentralerna att klara sig och hålla den höga nivå de har nu. Men de största förlorarna blir patienterna, säger Torbjörn Ekelund (L), ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

– De tre nominerade vårdcentralerna lyfte alla hur mycket de arbetar med kontinuitet för patienterna, att de så ofta som möjligt ska få träffa samma läkare och övrig vårdpersonal. Detta måste vi uppmuntra mer i villkoren för vårdcentralerna i Hälsovalet, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Johan Folin