Olle Schmidt (L)

KRÖNIKA. I Sverige talar vi inte om EU!

Det visste vi redan!

Men att en hel partiledardebatt i TV kan genomföras utan att ett av de separata ämnena är framtiden för EU, är för mig svårt att förstå. Inte ens Brexit berördes!

Varför är det så? EU går igenom sin största kris någonsin.

Och detta sker när vi nästa år firar att Romfördraget fyller 60 år, det fördrag som utgör grunden för det europeiska samarbetet.

Vi svenskar har kallats ”den motvillige européen”, och så verkar det förbli, tyvärr!

Efter några dagar i Bryssel blir man snabbt varse hur intensiv debatten är där.

Vad händer med Storbritannien? Hur går det frihandelsavtalen med Kanada och USA? Hur kan vi få länder som Polen, Ungern och Tjeckien att leva upp till EU:s grundläggande fördrag?

Var finns solidariteten? Hur mycket kostar Brexit för EU – och för britterna?

Låt mig citera en av portalparagraferna i Lissabonfördraget om ”Lojalt samarbete”:

”Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.”

Jag tror att det är få som i dag säger att EU lever upp till detta!

Häromveckan var John Kerry i Bryssel och talade om Europas historia och om vad EU har åstadkommit: ”Think of what Europe has accomplished in these 70 years out of the ashes of war!”

Nog känns det en smula egendomligt att vi behöver påminnas av en amerikansk utrikesminister om att det europeiska samarbetet i grunden har ändrat vår kontinents förfärande  historia.

Alltför sällan hålls sådana tal av ledarna i EU:s medlemsländer. Så ock i Sverige!

Den svenska regeringen verkar vara mer intresserad att hävda att vi är ”en humanitär stormakt” och att prisa ett handlingsförlamat FN, i stället för att på allvar ge sig in de avgörande frågorna om Europas framtid.

Sägas skall att EU-och handelsministern Ann Linde (S) utgör ett positivt undantag. Hon är bland annat tydlig om vikten av att frihandelsavtalen är nödvändiga för jobben och att de snabbt kommer på plats.

Det omfattande handelsavtalet med USA, TTIP, kommer inte vara klart under Barack Obamas tid som president. TTIP kommer olyckligtvis att gå en oviss framtid till mötes alldeles oavsett vem som blir hans efterträdare.

Tyvärr har ju de båda presidentkandidaterna försökt övertrumfa varandra i protektionistisk retorik. Demokraterna har historiskt svårt med frihandel, även om både Barack Obama och Bill Clinton klarat sig riktigt hyggligt. Men republikanerna har man kunnat lita på.

Donald Trump är förfärlig att lyssna på i största allmänhet, också vad gäller frihandel.

Trump går på om vådan av att amerikanerna tillåts köpa billigare produkter från grannlandet i söder eller från Kina.

Liknande tongångar hörs också allt oftare i Europa.

Går vi från globalisering och frihandel till nationalism och merkantilism?

Ja, det finns tyvärr en del som tyder på det, om vi inte börjar argumentera emot de mörka krafterna.

Världen väntar på en ny Adam Smith?

Därför behövs ett starkare globalt samarbete, men givetvis också ett vidgat samarbete på vår egen kontinent.

Brexit kan vara starten på ett alltmer splittrat Europa, och historiskt vet vi vad det kan leda till. Nu stundar för EU viktiga val i Frankrike och Tyskland, där också nationalistiska och isolationistiska krafter växer.

Vi vet inte vad som händer i de kommande förhandlingarna med Storbritannien. Det kanske slutar med att Skottland lämnar det Förenade Kungadömet och att Nordirland närmar sig Republiken Irland.

England och Wales får en ”hård Brexit” utan tillgång till den gemensamma europeiska marknaden. Marine Le Pens idéer får gehör i Frankrike och Angela Merkel försvagas av ett oroat Tyskland. Samtidigt får Viktor Orbán och andra ledare i östra Europa större utrymme för sina idéer om ett illiberalt styre.

Ingenting kunde vara farligare för Europas framtid.

Därför behövs starka och tydliga röster för mer av samarbete och mer av solidaritet i Europa!

Varför är de svenska partierna och partiledarna – med något enda undantag – så ängsliga att stå upp för ett sammanhållet och starkare Europa?

Olle Schmidt (L)