DEBATT. Sedan den 1 juli i år är det tillåtet med gårdsförsäljning av bland annat vin och cider i Norge. Det innebär att Sverige i dag är det enda landet i Skandinavien och det enda landet i hela EU där gårdsförsäljning är förbjudet. Detta vill vi ändra på och göra Skåne till ett pilotlän för gårdsförsäljning av öl- och vin.

Skåne har vi en högklassig produktion som med självklarhet har gjort matlandet Skåne till mat och dryckeslandet Skåne. Vi är övertygade om att med de här förutsättningarna kan Skåne bli Nordeuropaledande men då måste vi också både förvalta och stötta producenterna så att fler företag kan utvecklas och växa, besöksnäringen frodas och fler viktiga jobb skapas. För allt börjar i jorden – de skånska råvarorna håller en så hög kvalitet just tack vare duktiga och högklassiga producenter. Men för att dessa ska kunna sätta dryck på våra bord är det avgörande att de inte hindras av onödiga regler och pålagor.

Vi vill minska regelkrånglet för företagarna, göra det lättare att anställa och som nämnts göra Skåne till ett pilotlän för gårdsförsäljning av öl- och vin. För de skånska producenter som idag säljer egenproducerat vin skulle gårdsförsäljning innebära mycket och skapa många nya affärsmöjligheter. För turister skulle det innebära möjligheten att kunna njuta av svenska närproducerade produkter även efter en provsmakning. Kort sagt, gårdsförsäljning kommer att lyfta vår landsbygd och företagandet där – och är därför en av nycklarna till tillväxt.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne