DEBATT. De attacker mot ambulans, polis och räddningstjänst som nu sker och som de senaste veckorna har eskalerat måste få ett stopp. Personal har blivit utsatta för våld och stenkastning, fordon har blivit saboterade och satta i brand och genom detta har nödställda människor blivit utsatta för risk. Att i det här läget säga att det är oacceptabelt räcker inte. Inte heller räcker det att hoppas att det inte kommer att få än allvarligare konsekvenser än vad det redan fått. Nej, nu måste vi inse att det som sker är att betrakta som direkt samhällsskadliga aktiviteter. När man kastar sten mot en ambulans som är på utryckning riskerar man andras liv. Det finns helt enkelt inget annat sätt att beskriva det på.

Centerpartiet vill därför se hårdare straff för den som utför sådana här handlingar. Vi vill även ha till stånd en ny brottsrubricering för våld mot blåljuspersonal och hindrande av utryckning. Från skånskt håll har C i Region Skåne också kontaktat och samtalat med representanter för ambulansverksamheten i Lund för att lyssna på hur de ser på sin nuvarande situation och hur vi från politiskt håll i Region Skåne kan samverka för att den här situationen upphör.

De kvinnor och män som varje dag arbetar med att hjälpa människor, dessutom inte sällan under svåra omständigheter, förtjänar respekt. Människor som larmar efter ambulans eller polis förtjänar att känna sig helt trygga i att dessa inte hindras att nå fram. Attackerna mot räddningspersonalen stoppar nu.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne