VÄRNA SKÅNE. Allians för Skåne presenterade på förmiddagen sitt gemensamma budgetalternativ för Region Skåne under 2017. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger en budget utan skattehöjning, som jämfört med styret ger mer resurser till Region Skånes kärnverksamheter – sjukvård och kollektivtrafik.

Skåne är mitt i en högkonjunktur. Skatteintäkterna ökar med nästan 5%. Men vi ser också att det rödgröna styret helt misslyckats med att hålla kostnaderna nere. Kostnadsökningstakten är just nu ungefär 7%. Därför är det helt fel läge att höja skatten. Alliansen flyttar sammanlagt 172,5 miljoner kronor från administration, kultur och regional utveckling till vården och kollektivtrafiken.

– Styret har inte bara misslyckats med att hålla kostnaderna nere. Vi ser också att tillgängligheten till vården försämras. Vi vill därför rikta 130 miljoner till en skånsk kösatsning, en skånsk kömiljard. Pengarna fördelas ut till sjukvårdsförvaltningarna efter hur bra man håller nere köerna, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Med en satsning på 125 miljoner kronor till de skånska vårdcentralerna kommer skåningarna att komma till lättare och få en tryggare sjukvård, det är särskilt viktigt för utsatta grupper, säger Gilbert Tribo (L).

– Ny teknik gör vården bättre för både patienter och personal. Vi satsar 240 miljoner på e-hälsa och vi är övertygade om att det kommer att sänka kostnaderna på sikt. Dessutom prioriterar vi kollektivtrafiken som får 25 miljoner mer än i styrets budget, säger Birte Sandberg (C).

– Vården måste präglas mer av värdighet och trygghet. Ett exempel är cancervården. Väntetiden till canceroperationer är för lång. Det är inte rimligt att vissa cancerpatienter får gå runt och oroa sig och vänta i tre månader på operation. Därför prioriterar vi 20 extra miljoner för att korta köerna i cancersjukvården, säger Birgitta Södertun (KD).

Budgeten i sin helhet finns att läsa här: Allians för Skånes budget för Region Skåne 2017

Peter J Olsson
Mattias Brage
Linus Hannedahl
Gustav Lundblad