Maria Malmer Stenergard 620

KRÖNIKA. Debatten i Agenda (9/10) var fortfarande en snackis när partiledarna i dag gick upp i riksdagens talarstolar för ännu en partiledardebatt. I kammaren råder för det mesta ordning och reda och det finns större möjligheter att utveckla resonemangen. Det är bra.

Huvudintrycken är dock desamma: Regeringen saknar reformer för att möta det nya utanförskapet. Det är i och för sig naturligt, eftersom den inte ens tycks se problemen. Statsministern talade i Agenda om ”några” i utanförskap. I själva verket handlar det om närmare en miljon i bidragsberoende år 2020, enligt regeringens egna beräkningar. Det är i dag tio gånger vanligare att utrikesfödda går på bidrag än att inrikes födda gör det.

Regeringen är, trots dessa oroväckande beräkningar, märkbart nöjd. Tillväxten är nämligen hög. Eller som statsministern sade: ”I stället för att sänka lönerna höjer vi tillväxten”. Det vittnar om en enorm avsaknad av insikt.

Regeringen har regerat nio månader på sin egen budget. Det är inte regeringen som är anledningen till att Sverige nu befinner sig i högkonjunktur. Det beror snarare på att Alliansregeringen förde en ansvarsfull ekonomisk politik under krisen.

Och rgeringen borde fortsätta ta ansvar för svensk ekonomi. I stället lånar man till en budget som går hisnande elva miljarder back. Trots att bläcket knappt hunnit torka efter att vi signerat den blocköverskridande överenskommelsen om ett överskottsmål på en tredjedels procent. Ska vi uppnå det målet, som ska ses över en konjunkturcykel, så bygger det på att vi sparar i goda tider. Nu går vi back i goda tider. Vad ska vi då göra i sämre tider?

Det är uppenbart att Vänsterpartiet, som utgör regeringens stöd för budgeten, har alldeles för stort inflytande över svensk ekonomisk politik. Men Jonas Sjöstedt (V) är ändå inte nöjd. I ett replikskifte riktade han en uppmaning till Stefan Löfven: ”Lyft foten från bromsen”. Han menade då tyvärr inte den pedal som bromsar jobb och tillväxt genom skadliga skatter och bidragshöjningar.

För inte nog med att regeringen och Vänsterpartiet budgeterar med minus när man borde redovisa plus: man presenterar förslag som äventyrar framtidens välfärd. Det är människor i arbete som bygger Sverige starkt. Inte höga bidrag. Men regeringen (och SD, för den delen), går fram med en politik som höjer bidragen och gör det mindre lönsamt att arbeta.

När Alliansregeringen sänkte skatten för vanligt folk ökade skatteintäkterna, även utslaget per person. Det beror på att det lönade sig bättre att arbeta. Så tog vi ansvar för svensk ekonomi och för vanligt folks plånböcker. Så vill vi fortsätta. Regeringen går i motsatt riktning och höjer skadliga skatter: Höjd bensinskatt, skatt på avstånd och försämrad Rut, för att nämna några. Och så höjd marginalskatt som drabbar sjuksköterskor och poliser, trots att regeringen hade som vallöfte att inte höja skatten för vanligt folk.

Det är människor i arbete som bygger Sverige starkt. Då måste vi underlätta för jobben att växa till genom att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag och genom att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det går bra för många i Sverige, men vi ser ett djupt och stort utanförskap som växer. Det är Sveriges just nu största utmaning. Oavsett vad Miljöpartiet påstår.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot, Åhus
skattepolitisk talesperson