Fakta för en seriösare debatt.

VÅRDA SKÅNE. Indexera vårdvalsersättningen, för dialog med vårdgivarna om uppdrag och ersättning i vårdvalet,  efterhandsreglera ersättningen till privata vårdgivare, och dra lärdom av de goda exemplen. Det är Vårdföretagarnas rekommendationer till regionerna och landstingen för att förbättra primärvården i Sverige.

Vårdföretagarna presenterade nyligen en kartläggning av de ekonomiska resultaten i den region- och landstingsdrivna primärvården. I 16 av 21 regioner och landsting gick, precis som i Skåne, den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015.

De offentligt drivna vårdcentralerna ska enligt lag ha samma villkor som de privata vårdcentralerna. Men när Region Skånes och andra regioners och landstings vårdcentraler tillåts gå med ekonomiska underskott år efter år sätts konkurrensen ur spel. Patienterna drabbas om de privata vårdcentralerna går under eftersom de har svårt att konkurrera med offentliga vårdcentraler som har helt andra ekonomiska resurser, och skattebetalarna drabbas eftersom de får betala mer skatt för ineffektivt utförd vård.

Johan Folin