sofian620border

KRÖNIKA. Nu är det halvtid i politiken, två år har gått av mandatperioden, två år återstår. Med en vänsterregering vid makten i Rosenbad blir det uppenbart att Sverige är i behov av en rad olika reformer. Reformer som syftar till att stoppa den tudelning som vi ser växer fram.

Det handlar om en tudelning mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda och mellan stad och land.

Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur där fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger så går det inte bra för alla, vi ser stora neddragningar som slår hårt mot hela orter och det finns en risk för att en ny social underklass växer fram.

Lösningarna för hur vi ska ta oss an utmaningarna framöver är en vattendelare inom svensk politik i dag. När vänsterregeringen satsar på ökade bidrag och praktikplaster ser vi i Centerpartiet en annan väg fram som stavas egen försörjning och arbete.

Vi måste arbeta hårt för att hela landet ska leva och för att alla människor ska kunna försörja sig. Fler enkla jobb måste kunna skapas för att de som står utanför ska kunna få jobb, inte minst de många nyanlända. För detta krävs sänkta skatter på att anställa, reformer av arbetsmarknaden och minskade regleringar, samt effektivare utbildning.

Vi måste helt enkelt göra allt vi kan för att underlätta och förenkla för våra företag så att de ska kunna utvecklas, växa och anställa. I den budget som vi nu lägger väljer vi att fokusera på fyra områden som samtliga syftar till att skapa arbete, sysselsättning och leda till egen försörjning.

  • Sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag. Hela arbetsgivaravgiften slopas under de två första åren för en anställd och gäller de första 16 000 kronorna av månadslönen. Vi slopar även helt arbetsgivaravgiften för unga under 18 år och vill ta bort arbetsgivaravgiften helt när ett företag anställer sin första medarbetare. Totalt uppgår detta till drygt 13 miljarder kronor årligen.
  • Utvidga rut-avdraget. Rut har skapat många jobb för dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och gett många en start som företagare. Hälften av de kvinnor som driver rut-företag är utrikesfödda. Var tredje anställd i rut-företag är utrikesfödd. Var fjärde anställd har högst förgymnasial utbildning. Taket i Rut bör därför höjas från 25 000 till 75 000 kronor årligen, fler tjänster läggas till och förstärkt Rut för äldre införas. Satsningen uppgår till över 500 miljoner per år.
  • Inför ingångsföretag. Genom att göra det enklare att starta företag kan fler också ta detta steg. Särskilt viktigt är denna möjlighet för unga och nyanlända. Vi skapar en ny form av företag med upp till 250 000 i omsättning med skattebyråkrati och regler till ett absolut minimum, en satsning på 600 miljoner kronor.
    Stärk civilsamhället. Det civila samhällets aktörer, såsom företagarföreningar, hjälporganisationer och idrottsföreningar skapar nätverk som ofta är bättre på att hitta vägar till jobb för nyanlända än myndigheterna. Vi vill därför ge civilsamhället möjligheter att genomföra mentorsprogram, språkstöd, praktikplatser, och andra insatser för att korta vägen till det första jobbet. Denna satsning uppgår till drygt 200 miljoner kronor om året.

Sofia Nilsson (C)