Från vänster: Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP). Allians för Skånes gruppledare.

DEBATT. Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker pumpa vattnet ur den läckande båten i stället för att täta det stora hålet i botten. Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för Region Skåne 2017 innebär att de ovanligt höga skatteintäkterna på grund av den rådande högkonjunkturen ska förstärkas med en skattehöjning på 800 miljoner kronor. Eller, halva budgetförslaget innebär en skattehöjning. S och MP har nämligen, väldigt okonventionellt, valt att lägga fram två budgetförslag. Det ena innehåller en stor skattehöjning, den andra gör det inte. Vi tycker att det hade räckt med ett förslag, det utan skattehöjning.

S och MP pratar ofta om att nedskärningarna inom sjukvården ska upphöra. Men i deras eget budgetförslag konstateras att ”Region Skånes kostnader för den samlade hälso- och sjukvården ökade för perioden 2006-2015 med 9,5 miljarder kronor”. Befolkningsökningen i Skåne var under samma period 11 procent, vilket innebär att resurserna per invånare har ökat med 7,2 procent under den period som vi i Allians för Skåne styrde i Region Skåne. Hälso- och sjukvården i Skåne har aldrig haft så mycket pengar som efter åtta år av Alliansstyre tillsammans med Miljöpartiet.

Skatteintäkterna är alltså rekordhöga. Något annat som är rekordhögt är kostnadsutvecklingen i Region Skåne. Efter juni månad var prognosen för 2016 en kostnadsutveckling på 6,9 procent. Det är vad som krävs för att hålla samma nivå på sjukvården som i dag. Det innebär grovt räknat att om utvecklingen fortsätter i samma takt så har sjukvårdens kostnader fördubblats om tio år, utan att skåningarna har fått vare sig bättre eller snabbare sjukvård. Det så kallade tillgänglighetspaketet som S och MP slog sig för bröstet för i regionfullmäktige för ett år sedan har inte heller lett till några kortade köer. Skåningarna får numera vänta längre på operation än före valet 2014.

Trots denna ohållbara situation lägger Socialdemokraterna och Miljöpartiet knappt någon energi alls på att begränsa och minska kostnadsutvecklingen. Tvärtom lägger de hela intäkten från den höjda skatten på att öka de löpande utgifterna i stället för på investeringar som skulle kunna leda till sänkta kostnader i framtiden.

Nå, allt är nu inte dåligt i deras budgetförslag. De har till exempel valt att göra en satsning på e-hälsa, precis som den vi lade fram förra året och som Socialdemokraterna och Miljöpartiet då röstade ner. Att de, precis som vi föreslagit tidigare, också vill förbättra IT-systemen för att minska onödigt dubbelarbete är naturligtvis också glädjande. Det är också bra att de gör en satsning på fler utbildningstjänster inom allmänmedicin för att förstärka primärvården, även om det bara är en återställning till läget för två sedan då S och MP gjorde en kraftig neddragning av antalet platser. Vi föreslog redan då en utökning av platserna.

En av de mest positiva sakerna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Region Skåne är att det finns stora möjligheter till förbättringar. Vi kommer därför att rätta till de fel som S och MP har i sitt förslag och lägga fram ett bättre förslag nästa vecka.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd

Gilbert Tribo (L)
gruppledare

Birte Sandberg (C)
gruppledare

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare

(Publicerad i Skånska Dagbladet 7 oktober 2016.)