sodertun620border

KRÖNIKA. Den äldre generationen har bidragit till Skåne och Sverige under nästan en hel livstid. De har uppfostrat familjer, arbetat för vår gemensamma välfärd, bidragit med resurser polis och försvar. De har överfört de värden som byggde vårt land starkt till nästa generation. Men tyvärr har inte samhället visat dem tillräckligt stor uppskattning. I alla fall inte i skattesystemet.

Människovärdet försvinner inte när man fyller 65. I vårt samhälle idag talar man ofta om att man ”gjort sitt” eller ”är förbrukad” när man blivit gammal. Sådana värderingar kan inte vara gällande i vårt samhälle. Och sådana värderingar ska inte kunna läsas in i skattesystemet heller. För det är i grunden omoraliskt att pensionärer ska betala en högre del av sin inkomst i skatt än vanliga löntagare.

När rödgröna (och en del blåa) kommuner och regioner runt om i landet förbereder ökat skatteuttag så kommer pensionärerna att få betala för skattehöjningarna med lika stor andel av sin inkomst som de som jobbar idag och tjänar mycket mer. Så fungerar den kommunala och regionala skatten på inkomster som finansierar den största delen av sjukvård, omsorg, skola och annat som kommuner och Region Skåne har ansvar för.

Samtidigt har jobbskatteavdragen lindrat skattebördan för vanliga löntagare (det är bra), men de skattesänkningar för pensionärer som vi kristdemokrater fick igenom under alliansregeringens år inte varit lika stora.

Alliansen borde gjort mer. I Kristdemokraternas förslag till statsbudget säger vi att det är dags att ta bort den här ”pensionärsskatten”. Partiet föreslår i ett första steg att skattegapet tas bort för de pensionärer som tjänar upp till 14000 kronor i månaden. Utöver det vill vi höja bostadstillägget, höja jobbskatteavdraget för personer över 65 och ta bort den särskilda löneskatten för äldre som de rödgröna infört. Dessutom vill vi öka värdigheten i äldreomsorgen genom att ge alla över 85 som får hemtjänst möjlighet att själva välja att kunna flytta till trygghetsboende utan så kallad biståndsbedömning.

Som sjukvårdspolitiker i Region Skåne blev jag också glad över att partiet föreslår att införa en nationell läkemedelslista. Det är ett stort problem idag att läkare inte enkelt kan se vilka läkemedel som skrivits ut till en patient och det är många, framför allt äldre, som får för många mediciner, eller mediciner som inte passar ihop med varandra. Man råkar ut för onödiga biverkningar och onödigt lidande. Med en statlig lista kan vårdpersonal se vilka läkemedel en patient fått utskrivna oavsett var i landet man söker vård.

Reformer som att ta bort skattegapet eller att vårdpersonal enkelt ska kunna ta reda på vilka mediciner deras patienter tar, borde kanske vara en självklarhet. Men nu är det inte så och jag är glad att Kristdemokraterna nu går fram och föreslår dessa förbättringar. Jag hoppas att fler partier följer efter.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne