KRÖNIKA. Ibland undrar jag vad det är för fel på vårt samhällssystem och på sättet att styra vårt land.  En enda väg kan aldrig vara den enda lösningen. I mitt arbete som projektledare möter jag varje vecka ungdomar som valt att aldrig börja eller som hoppat av gymnasiet. En del av dem har inga eller ytterst få betyg med sig från grundskolan och en majoritet är killar. Det är ungdomar med olika socioekonomiska bakgrunder och med olika anledningar till att det gick snett på högstadiet. Men gemensamt för de alla är att de önskar sig en bättre framtid, de frågar efter andra valmöjligheter än den traditionella gymnasieskolan.

Ja, samhället har förändrats och de enkla industrijobben har ersatts med avancerad teknik. Arbetsmarknaden är inte anpassad för den som har låg utbildning eller låga kvalifikationer. Trots det finns det så många olika yrken där vi i stället för att lära i skolan med krav på att samtidigt läsa kärnämnen skulle kunna erbjuda lärlingsplatser. Eller varför inte ett startjobb eller ett enkelt arbete. Vi ser just nu en ny arbetslöshet som växer fram i Sverige och det är unga och äldre med låg utbildning, som aldrig lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. En del behöver en väg in andra behöver ett arbete som kräver enklare arbetsuppgifter, oavsett vad är det sorgliga att vi inte kan se till individen när det gäller utbildning och arbete.

Socialdemokraterna vill lösa arbetslösheten genom att göra gymnasieskolan obligatorisk och tvinga alla att ta en gymnasieexamen. Tänk om det hade varit så enkelt. Vi har i dag ungdomar som inte klarar högstadiets krav, som går vidare till ett introduktionsprogram där de kan gå upp till tre år innan de ger upp och hoppar av. Ungefär en tredjedel av ungdomarna kommer till slut in på ett nationellt gymnasieprogram, men de allra flesta ger alltså upp och hamnar i utanförskap. Är det då rätt väg att gå, att göra gymnasieskolan obligatorisk?

42 procent av alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen är människor som kommer från länder utanför Europa. Jag är övertygad om att de flesta oavsett var vi kommer från vill göra rätt för sig. Om vi ska vi ställa krav på att människor arbetar i stället för lever på bidrag, så behöver vi ett samhälle som belönar arbete. Arbetsförmedlingen som den ser ut i dag lever inte upp till de förväntningar som finns. Det är dags nu att ersätta den med en myndighet som prioriterar de som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar framför allt om unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Vad Sverige behöver är reformer, både för fler kunskapsintensiva jobb men lika viktigt är fler enklare jobb. Om vi breddar arbetsmarknaden får vi högre sysselsättning och det allra viktigaste är att vi får betydligt färre som hamnar vid sidan om vårt samhälle. Har vi fler som arbetar får vi samtidigt mer resurser till välfärden och inte tvärtom. Vi behöver reformer som gör det möjligt för våra företag att anställa fler. Vi Liberaler har föreslagit startjobb, en ny anställningsform för ungdomar och nyanlända där arbetsgivarens kostnader för att anställa halveras genom att arbetsgivaravgiften slopas och ingångslönen är lägre.

Arbetslösheten är alldeles för hög i Skåne, vilket kanske är märkligt med tanke på de branscher vi har och som kan utvecklas ytterligare i vår region. Men det är tufft att vara småföretagare och ska du våga satsa på någon som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, som saknar referenser, så är det viktigt att det finns förutsättningar för att göra detta.

Självklart ska vi fortsätta att satsa på skolan, kunskap är verkligen grunden för ett bra liv. Men respekten för våra olikheter måste värnas och det ska banne mig inte vara fult att arbeta i dagens Sverige. Varannan person som har försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet. Om du aldrig får chansen att komma in på arbetsmarknaden har du inte heller rätt till a-kassa. Undersökningar visar tyvärr att många stannar kvar i bidragsberoende. Det lönar sig inte att arbeta deltid eller ta ett extrajobb för den med försörjningsstöd. Eftersom vägen in på arbetsmarknaden ofta går via deltidsjobb skapar det bidragssystem vi har inga drivkrafter att ta sig vidare. Det ska löna sig arbeta i dagens Sverige inte tvärtom.

Susanne Bäckman (L)