VÅRDA SKÅNE. Nyligen (16/9) fann Kammarrätten i Göteborg att Region Skåne med sitt beslut i regionstyrelsen i oktober 2015 om en uppgradering av det befintliga journalsystemet Melior till Melior+ i praktiken inledde en upphandling. Domstolen konstaterar vidare att upphandlingen inte gick rätt till och måste göras om.

– De juridiska turerna har varit många, vilket är olyckligt, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Inte minst eftersom den förbättring av IT-systemen som Region Skåne är i så stort behov av riskerar att försenas.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet gick i strid med vår vilja ur den gemensamma upphandlingen av ett nytt gemensamt journalsystem i 3R (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne), bara för att man ansåg sig ha mer bråttom än övriga. Då hade det varit bra om de hade säkerställt att allt gjordes rätt. Ännu bättre hade det varit om de hade valt att stanna kvar i 3R-samarbetet.

Carl Johan Sonesson har lämnat in en fråga om upphandlingen av nytt journalsystem i Region Skåne som han vill ha svar på under tisdagens (27/9) sammanträde med regionfullmäktige.

Jonas Duveborn