En ny livsmedelsstrategi ska lyfta Skånes matkvalitet och skapa tillväxt och nya jobb i Skåne. För oss liberaler måste en sådan strategi innehålla ett tydligt fokus på hur skånska livsmedelsföretag ska bli konkurrenskraftiga på en global marknad.

I de rödgrönas förslag till livsmedelsstrategi är huvudbudskapet i stället att skånsk mat ska värnas framför mat från andra länder. Strategin innehåller skrivningar om att skåningar måste vara beredda att betala extra just för att produkten är skånsk. Det logiska i att konsumenter tillåts välja den bästa varan till bästa pris, och på så sätt automatiskt påverka den skånska maten att bli ännu bättre, är som bortglömt.

De rödgröna vill däremot att skåningarna redan i skolan ska lära sig att välja skånska varor och uppmuntras att välja en karriär i den skånska livsmedelsindustrin. Absurditetens gräns i skånsk politik har flyttats fram.

Tidigare i år ansökte de rödgröna dessutom om att tillsätta en halv miljon till en PR-kampanj för att stärka branschens förtroende, som man menar är skadat av medias illvilja och ignorans.

Skulle en PR-kampanj löna sig hade säkerligen välrustade företag som Oatly och Orkla Foods kunnat bekosta en sådan satsning själva. Istället ska de skånska skattebetalarna betala.

Tyvärr blir allt för ofta frestelsen för stor bland politiker att tillsätta skattepengar för att lösa företags problem. Det är då produktivitetsfrämjande insatser lämnas för kostsamma ekonomiska subventioner och företagens faktiska konkurrenskraft på marknaden sätts ur spel.

Frestelsen har blivit för stor för de rödgröna. Till följd har den föreslagna livsmedelsstrategin blivit ett i grunden protektionistiskt projekt som riskerar att få direkt kontraproduktiva effekter.

Med den unika livsmedelsforskning som bedrivs i Skåne finns alla möjligheter att fostra fler framstående livsmedelsaktörer, likt Probi, att bli framgångsrika på en global marknad.

För att nå dit måste livsmedelsnäringen, precis som alla andra näringar, agera på marknadsmässiga grunder och producera eftertraktade produkter av kvalitet. Skåne behöver därför en liberal ekonomisk politik som främjar konkurrens och frihandel.

Cristina Glad (L), vice gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Publicerades i Kvällsposten den 26 september 2016