DEBATT. Region Skåne går inte ihop. Underskotten är för de styrande, S och MP, naturligen svåra att bemästra. Det är vanskligt att komma med fungerande åtgärdsförslag, förutom simpla nedskärningar.

Saken, det vill säga att eliminera underskotten, är svårlösbar och kräver nya grepp. Skattehöjningar med ett kravlöst S som skyfflar pengar i svarta hål är varken en tillfällig eller långsiktig lösning.

De styrande i Region Skåne har märkligt nog inte insett att de i sina egna led kan ha en möjlighet att lösa de ekonomiska problemen.

Inom sin regionfullmäktigegrupp har de en ovärderlig resurs att ta till för att rätta till minusresultat.

Vår skånske fullmäktigeledamot Ilmar Reepalu (S) har på statens uppdrag utrett all privat vård. Han har kommit fram till att denna med adekvat produktivitet, kvalitet och bemanning kan och har möjlighet att få en begränsad avkastning – vinst.

Helt säkert har utredaren, med all den kunskapsinsamlings- och analyskapacitet vår stat kan ha, nogsamt skaffat sig full vetskap om hur det privata lyckas få plus och minus att gå ihop. Det säger sig självt av hans resultat.

I tidningen (19/9) påpekar han klokt:

”Mitt uppdrag är att se till att så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar används till det de är avsedda för. ”

Hans inställning kan inte lämnas därhän. Landets allmänt låga sjukvårdsproduktivitet orsakar mångmiljardslöserier i det offentliga.

Låt Ilmar Reepalu få samma uppdrag med det offentliga som med det privata.

Lyckas han finns det mycket pengar eller ökad sjukvård att få. Det är mycket viktigare än något annat i välfärden.

Johan Fischer (M)
ersättare i regionfullmäktige
Region Skåne