VÅRDA SKÅNE. Regionfullmäktige i Region Skåne har idag bifallit Centerpartiets motion om att snarast göra journaler tillgängliga vid hembesök på surfplattor. Något som har efterfrågats av Region Skånes egna ansvariga för patientsäkerhet. Det har även existerat under en tid i Stockholms Läns Landsting (SLL), med lyckat resultat. Därför är det också nu oerhört glädjande att även Region Skåne nu tar steget in i framtiden.

– Vi har länge pressat på för att patientens journal skulle bli tillgänglig när vård utförs i hemmet. Det borde vara lika självklart som att journalen är tillgänglig när vården utförs på sjukhus eller vårdcentral, säger motionären Niels Paarup-Petersen (C).

– Genom att tillgängliggöra journalerna vid hembesök för vår personal kan vi också säkra upp en viktig basal patientsäkerhet för våra patienter där risken för att missa saker blir avsevärt mindre och journalföringen kan ske direkt hos patienten vid pågående insatser, fortsätter Niels Paarup-Petersen (C).

– Det är glädjande att styret i Region Skåne numera inser behovet av att tillgodose att vården vi levererar ute hos våra patienter i deras hem inte görs i blindo utan med full medicinsk historia tillgänglig för personalen, fortsätter Niels.

Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som trätt i kraft är tillgången till att läsa och skriva in patientinformation under hembesöken än viktigare. Detta kommer nu bli möjligt när journaler på surfplattor genomförs.

Linus Hannedahl