VÅRDA SKÅNE. I samband med ett bakterieutbrott i det kommunala vattnet i Helsingborg i augusti månad kopplade Helsingborgs lasarett in vatten från en egen brunn. Efter mer än ett halvt dygn visade det sig dock att kvaliteten på det egna vattnet inte var säkerställd (Läs mer: ”Tillräcklig krisberedskap vid Skånes sjukhus?”). Ingen kom som tur var till skada den här gången, men det är synnerligen allvarligt att vatten som inte är drickbart används vid Skånes sjukhus, där samhällets svagaste personer vårdas.

Av den anledningen valde gruppledare Birgitta Södertun (KD) att lyfta frågan om krisberedskapen vid Skånes sjukhus till regionfullmäktige. Hennes interpellation ställdes till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) – men ikväll när den skulle behandlas på fullmäktigemötet, så var det den delregionala sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Ywonne Augustin (S) som stod beredd för att ge det rödgröna styrets syn på kalabaliken.

_20160927_194922

– Det tyder på att styret inte tar den här frågan på tillräckligt stort allvar. Jag tycker att det är angeläget att regionfullmäktige och skåningarna får veta status på Region Skånes krisberedskap. Att då bara skicka fram ordförande i den delregionala nämnden är inte tillräckligt, säger Birgitta Södertun (KD).

– Ja, alltså vattenförsörjning finns där ju. Men vattnet är inte drickbart. Fungerar inte det kommunala vattnet för tillfället är det flaskvatten som gäller för både personal och patienter i Helsingborg, sa Ywonne Augustin (S) i fullmäktigedebatten och tillade att en provisorisk vattenreningsanläggning ska installeras, innan en fast sådan anordning kommer 2017.

Men någon direkt redogörelse för läget vid övriga skånska sjukhus avgavs inte.

– Och faktum kvarstår: Man använde under mer än ett halvt dygn vatten som inte var testat vid lasarettet. Jag tycker inte att svaren som gavs idag är tillräckliga. Nu måste fakta upp på bordet. Inte bara om Helsingborgs lasarett, utan om krisberedskapen och vattenförsörjningen vid alla andra skånska sjukhus, säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad