VÄRNA SKÅNE. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Region Skåne såg till att regionfullmäktige i dag (27/9) återremitterade ärendet om att uppdatera Region Skånes miljöprogram. Partierna anser att förslaget är dåligt underbyggt och att konsekvenserna inte framgår.

– Region Skåne har ett gällande och framsynt miljöprogram. Det framgår inte omedelbart att den föreslagna uppdateringen innebär någon förbättring, sa Carl Johan Sonesson (M). Målen är antingen oklara eller orealistiska. Snarast verkar uppdateringen vara en symbolhandling för att Miljöpartiet ska kunna säga att programmet förnyats.

– Det saknas en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av vad man faktiskt föreslår, säger Gilbert Tribo (L). Vad kostar det till exempel att införa ett ISO-certifierat, gemensamt miljöledningssystem till 2018?

– I programmet står att all personal ska genomgå en utbildning i miljöprogrammet, utan att man anger vad det kommer att kosta. Miljöutbildning är viktigt, men på det här sättet riskerar det bli ytterligare en sidouppgift som stör sjukvårdens kärnverksamhet, sa Birgitta Södertun (KD). Region Skånes personal måste få ro att vårda och bota.

Partierna anser inte att uppdatering av miljöprogrammet brådskar. Det finns all anledning att låta arbetet få ta den tid det tar för att formulera mål som är både skarpa och realistiska.

Peter J Olsson