DEBATT. Utbyggnaden och moderniseringen av sjukhusområdet i Helsingborg har pågått ett tag. Planen är att allt ska vara färdigt år 2023.
Den investering som moderniseringen innebär går lös på respektingivande 4,3 miljarder kronor. Samtidigt har en så pass grundläggande fråga som hur många våningsplan den nya sjukhusbyggnaden ska ha varit oroväckande oklar.
Mitt under byggprocessen togs plötsligt ett våningsplan bort, utan någon som helst politisk förankring. I december 2015 krävde Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna – därför att effekten av att inte bygga fler våningar skulle analyseras närmare. Den utredning som blev resultatet ska läggas fram under hösten, innan regionfullmäktige slutligen avgör hur många våningar det nya sjukhuset ska ha.
I ett så pass stort projekt som det nya sjukhuset är det ansvarslöst att inte fokusera på hur mycket vård som kan utföras på sjukhuset och att vården ska kunna hålla god kvalitet.
Nordvästra Skåne är en attraktiv region. Sedan år 2000 har befolkningen ökat från drygt 286 000 till dagens 340 000, och befolkningstillväxten väntas fortsätta. Enligt Region Skånes befolkningsprognos beräknas antalet invånare öka med ytterligare 5 procent fram till 2022.
Att människor vill bo och leva i och kring Helsingborg är i första hand positivt, men kräver också att ansvariga politiker tar sig an uppenbara utmaningar, till exempel att det behövs ett stort antal nya skolplatser, att tillräckligt många bostäder byggs tillräckligt snabbt och att sjukvårdens kapacitet och kvalitet säkerställs.
Den växande region som nordvästra Skåne utgör behöver ett fungerande sjukhus. Därför är det viktigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr Region Skåne, tar ställning för att en femte våning blir verklighet på det nya sjukhuset i Helsingborg. Utan en femte våning är det risk att vårdplatserna blir för få. Om det blir så drabbas förstås patienterna i första hand, men också personalen i form av dålig arbetsmiljö. Redan i dag är situationen pressad.
Under sent 1800-tal byggdes Helsingborgs första sjukhus, när det stod klart att användas startade snabbt diskussioner om att ytterligare yta krävdes för att ge vård till alla de personer som behövde det.
Att lära av historien är viktigt. Gör inte om samma misstag efter mer än ett sekel.
Effekten av flera års arbete, flyttbesvär för verksamheterna i det gamla sjukhuset och miljarder i investerade skattekronor kan inte enbart vara att, i bästa fall, upprätthålla dagens vårdkvalitet i fräschare lokaler.
När det nya sjukhuset står klart är det för sent att ångra att en femte våning inte byggdes. Rimligtvis bör resultatet av moderniseringen bli ett nytt sjukhus där vårdplatserna är fler och vårdkvaliteten högre. Därför krävs en femte våning.

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Anna Jähnke (M), kommunalråd i Helsingborg
Christian Orsing (M), kommunalråd i Helsingborg
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
Stefan Lamme (M), vice ordförande i Region Skånes beredning för framtidens sjukvård
Karin Axelsson (M), M-gruppledare i Region Skånes sjukvårdsnämnd Sund

 

Publicerad i HD (25/9).