Faksimil Dagens Samhälle KömiljardenVÅRDA SKÅNE. ”Längre vårdköer när kömiljarden försvann” konstaterade tidningen Dagens Samhälle i går, den 22 september. Kömiljarden infördes av alliansregeringen 2009 för att försöka få bukt med långa köer inom sjukvården. De regioner och landsting som var duktiga på att ge patienter vård snabbt fick mer pengar från kömiljarden. Om ett landsting klarade 70 procent av besök och åtgärder inom 60 dagar fick regionen/landstinget en bonus (större bonus om man dessutom kom över 80 procent).

För Region Skåne var detta en bra morot. När allianspartierna Moderaterna, Liberalerna (då Folkpartiet), Centerpartiet och Kristdemokraterna styrde tillsammans med Miljöpartiet var Region Skåne bland de bästa i landet på att korta köer, vilket innebar ett snabbare tillfrisknande för de skånska patienterna.

Tillgänglighet operation juni 2016. Källa: Region Skåne.

Tillgänglighet operation juni 2016. Källa: Region Skåne.

Under 2014 och fram till och med april 2015, då den rödgröna regeringen avskaffade kömiljarden, var den genomsnittliga tillgängligheten till både besök och operation (eller annan relevant åtgärd) över 80 procent i Sverige. Sedan dess har tillgängligheten till sjukvården stadigt försämrats och är nu oftare omkring 70 procent.

För operationer och åtgärder har tillgängligheten i Region Skåne försämrats med 5-10 procentenheter sedan 2014, då tillgängligheten mer än halva året låg över 70 procent. Under 2015 och 2016 har tillgängligheten som bäst varit 65 procent, som kan ses på diagrammet här intill (klicka för större bild).

Johan Folin