Kristdemokraterna i Skåne föreslår nu att Sveriges kommuner ska ha möjlighet att inrätta en kommunal polis för att skapa bättre förutsättningar för att lösa de enorma problem som finns inom svensk polis.

Det är nu snart två år sedan polisen gjorde sin omtalade omorganisation. 21 polismyndigheter blev sju regioner under en myndighet, ledd av rikspolischef Dan Eliasson. Sedan dess har mycket gått åt fel håll.

Ständigt rapporteras, inte minst från landsbygden, att polisen har svårt att klara sitt uppdrag eller inte ens finns på plats. Sammanslagning av ledningscentraler, anmälningsupptagning och kommendering av poliser till andra delar av landet har gjort att viktig lokal- och personkännedom tappats. Kriminalpolisverksamheten går på sparlåga. Anmälda brott och förundersökningar skrivs av även när bevisläget är bra. Medborgarnas förtroende för polisen rasar. Polisernas stora missnöje med omorganisationen gör att många lämnar polisyrket helt.

Detta sker samtidigt som terrorhotet mot Sverige ökat och gränskontroller införts, vilket så klart äter resurser. Samma sak med IT-relaterad och organiserad brottslighet. Utanförskapsområdena växer i antal. Tre områden i Malmö, två i Kristianstad, ett i Helsingborg och ett i Landskrona pekas ut bland Sveriges 55 mest utsatta områden. Seved och Rosengård i Malmö har pekats ut bland 14 områden som särskilt prioriterade, övriga prioriteras inte trots ofta minskande polisiär närvaro.

Det är mycket allvarligt. När medborgarna inte längre litar på att polisen kan garantera tryggheten vänder man sig åt andra håll. Kommuner anlitar privata säkerhetsbolag. Medborgargarden kan komma att utvecklas om inget görs. Sverige dras isär.

Kristdemokraterna i Skåne har nu förslag som kan bidra till en lösning på problemen. För att öka tryggheten och återställa ordningen vill vi att kommuner ska ges möjlighet att inrätta kommunal polis som ett komplement till den nationella polisen.

Den kommunala polisen ska i första hand arbeta brottsförebyggande genom ökad synlighet i utsatta områden. Den ska kunna utreda och stävja enklare brott och i nära samverkan med skola och socialtjänst arbeta brottsförebyggande. Buset ska stävjas innan det växer sig okontrollerat stort. En särskild, kortare, utbildning för kommunala poliser bör inrättas.

Malmö, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Sjöbo och andra kommuner bör få en egen polis, närmare medborgarna, lokalt styrd under de lokala politikerna. En polis som har kontakt med människorna på plats och inte under perioder plötsligt kommenderas till andra delar av landet. Så kan vi föra polisen närmare medborgarna och återställa säkerhet och trygghet.

Med kommunal polis kan samhället återta kontrollen och låta rikspolisen fokusera på det den är bäst lämpad för: grov och organiserad brottslighet, terrorism och gränsbevakning.

Sofia Damm (KD), Blentarp, riksdagsledamot
Michael Anefur (KD), Kristianstad, ordförande KD Skåne
Torsten Elofsson (KD), Malmö, ordförande KD Malmö
Lars Thunberg (KD), Helsingborg, kommunalråd
Birgitta Södertun (KD), Ramlösa, gruppledare Region Skåne

(Tidigare publicerad i Skånska Dagbladet den 18 september)