cjsonesson

KRÖNIKA. Region Skåne har fortfarande en kostnadsökningstakt som är oroande hög. I flera år har ökningstakten legat stabilt mellan 6 och 7 procent, jämfört med snittet för Landstingssverige är detta tyvärr ett par procentenheter högre. Trots upprepade löften från Styret (S och MP) om att de ser allvarligt på situationen och säger sig aktivt arbeta med att bryta detta negativa mönster, syns inga eller mycket små förändringar. Oroande är inte bara det faktum att underskottet ökar och att kostnadsökningstakten är fortsatt hög, utan problematiken är att samtidigt blir väntetiderna till vården bara längre och längre och sjukskrivningstalen bland personalen högre och högre. Detta sker trots att det nu arbetar 2000 fler personer i Region Skåne än för två år sedan, och parallellt har kostnaderna för bemanningsföretag under samma tid ökat med cirka 150 procent. Mer pengar än någonsin används – och ändå går det mesta åt fel håll.

Enligt senaste numret av tidningen Sjukhusläkaren är väntetiderna till operation på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund/Malmö och sjukhuset i Helsingborg bland de längsta i Sverige.

Tidningen skriver att på Sus får varannan patienterna vänta längre än 90 dagar på att få en operation. I Helsingborg handlar det om att drygt 4 av 10 patienter får vänta längre än 90 dagar. Vårdgarantin, som är lag, stipulerar att en patient har rätt till operation inom 90 dagar. Bara Sahlgrenska i Göteborg uppvisar sämre siffror än de två skånska sjukhusen (52,4 procent).

Om den skånska patienten tar sig över Bron till Danmark och söker vård där, vilket ju EU:s patientrörlighetsdirektiv möjliggör, så är den förväntade kötiden 2-4 veckor för de flesta operationer. Räkningen skickas då till Region Skåne. Med andra ord finns det ju ett starkt incitament att se till att vårdens väntetider i Skåne kortas till minst Danmarks nivå. På så sätt stannar skattepengarna på den skånska arbetsmarknaden. Styrets främsta bidrag i samarbetet Greater Copenhagen ska väl inte vara att lyfta dansk tillväxt genom att skicka skånska patienterna till andra sidan Sundet?

Tvärtom borde Region Skåne vara den region i Sverige och norra Europa med kortast väntetid och bästa vårdkvalitet så att andra landsting och regioner lockas att skicka sina patienter till den skånska vården. På så sätt blir den skånska vården en intäktsmöjlighet. Vi är en region med en unik geografisk position och dessutom med universitetssjukvård. Dessa två ting måste vi använda bättre. Och det är nu det gäller. Även om det är en uppförsbacke just nu så är inte lösningen att bromsa sig ur den. Det är visioner om vår regions möjligheter som ska leda oss framåt och ur vår kris. Näringslivet i Skåne och en bättre infrastruktur är en del av lösningen. Men rätt ledarskap är avgörande.

Om tolv år är den fasta förbindelsen mellan Tyskland och Danmark färdig. Då kan man med bil eller tåg förflytta sig mellan Malmö och Hamburg på cirka tre timmar. Är skånsk sjukvård om 10-12 år känd för sin höga kvalitet och korta väntetider så finns det en enorm potential i att locka till sig patienter från hela norra Europa, vilket innebär mer kapital och forskning till Skåne. Vad har Styret för visioner? Inga skulle jag vilja påstå. Det enda som verkar finnas på deras läppar är skattehöjning i någon form, eller att lägga skattepengar på att normkritiskt granska Region Skånes hemsidor.

Om vårdens bekymmer hade varit att skatteintäkterna var låga och att kostnadsökningstakten låg i paritet med rikssnittet så hade även vi Moderater fått erkänna att en skattehöjning vore nödvändig. Nu är ju dock fallet inte alls så. Utan situationen är den att skatteintäkterna ligger, och har legat många år i följd, på en historiskt hög nivå, kring 5 procent. Men eftersom kostnadsökningstakten ligger på cirka 7 procent så är inte problemet intäkterna, problemet är kostnaderna. Hade kostnaderna pressats ner till rikssnittet så hade skatteintäkterna räckt gott och väl för att få en budget i balans – och dessutom med ett rejält överskott, motsvarande god ekonomisk hushållning.

Möjligen kan jag erkänna att en mindre skattehöjning kan behövas inom något år för att klara de extremt stora investeringsbehov som ligger framför Region Skåne under de närmaste femton åren. Men att höja skatten just nu, när det inte finns budgetbalans i driftsbudgeten, vore helt fel.

En skattehöjning hade inneburit att pengarna hade slukats upp av den reguljära driften, och när investeringspuckeln sedan slår in om något år hade Region Skåne troligtvis behövt höja skatten ytterligare en gång. Moderaternas utgångspunkt är dock att klara även de framtida investeringsbehoven utan en skattehöjning, men då krävs det att vi nu, mitt i en högkonjunktur, också kan leverera positiva resultat motsvarande 1-2 procent av omslutningen så att inte lånefinansieringsgraden blir allt för hög. Detta ansvar har Styret. Tyvärr verkar de inte förstå det.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition