VÅRDA SKÅNE. Efter de vårddemonstrationer som anordnades runt om i landet (4/9) på temat ”Slut på rean – en annan vård är möjlig” har det blivit turbulent inför Vårdförbundet Skånes årsmöte i Lund i morgon (17/9). En av arrangörerna bakom den nationella manifestationen, Agneta Lenander, som sitter i regionfullmäktige för Vänsterpartiet, kräver hela styrelsens avgång, skriver Vårdfokus. Hon är missnöjd med beslutet om att förbundet valde att inte delta aktivt i demonstrationerna, utan bara bidrog med pengar.

Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne, förklarar oviljan att delta med sin erfarenhet av tidigare vårddemonstrationer.

– På fem av de sex platser i Skåne där manifestationerna ägde rum arrangerades de av olika partier på vänsterkanten och tidigare erfarenheten av sådana arrangemang gör att vi numera förhåller oss avvaktande, säger han till Vårdfokus.

Initiativtagare i Skåne var personer med uppdrag för Vänsterpartiet och i Sveriges Kommunistiska Parti, berättar Mats Runsten i Sydsvenskan (16/9).

Runsten tänker antagligen också på tillfällena under 2013 då det anordnades ”die-in” utanför bland annat Sus Lund. Det var tillfällen då deltagarna spelade döda och utmålade såväl regionstyrelsens dåvarande ordförande Pia Kinhult (M) som dåvarande regiondirektör Jonas Rastad som bödlar. En anmärkning i sammanhanget är att regionstyrelsens nuvarande ordförande, Henrik Fritzon (S), var närvarande under protesterna 2013, men inte nu när han väl kommit till makten.

Till skillnad mot LO-förbunden är Vårdförbundet, som medlem i TCO, inte politiserat.

Jonas Duveborn